Delårsrapport 1 januari - 30 september 2003

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2003 · Rörelseintäkterna ökade med 22,4 procent till 103,4 (84,5) MSEK. · Resultatet efter skatt uppgick till 22,8 (3,3) MSEK. · Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,85 (0,12) SEK. Resultatet per aktie exklusive goodwillavskrivningar efter utspädning uppgick till 1,03 (0,30) SEK. · Resultatet före goodwillavskrivningar ökade till 38,4 (11,2) MSEK. · Nettosparandet uppgick till 990 MSEK, motsvarande 15 procent av depåvärdet vid årets början. För ytterligare information, kontakta Nicklas Storåkers, vd Avanza, telefon: 070-861 80 01. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/08/20031007BIT00880/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/08/20031007BIT00880/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 900 000 kunder med mer än 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 4,2 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste nio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir

Prenumerera

Dokument & länkar