Information om Avanzas nomineringskommitté

I enlighet med beslut på ordinarie bolagsstämma 2003 ska nomineringskommittén utgöras av representanter för aktieägare som äger mer än fem procent av antalet aktier och röster i Avanza AB (publ). Nomineringskommittén ska sammankallas av styrelsens ordförande i god tid före bolagsstämman. Enligt bolagets kännedom innehar följande aktieägare mer än fem procent av antalet aktier och röster i Avanza: Investment AB Öresund, Sven Hagströmer med bolag, Aktiespararnas Service AB och familjen Qviberg. Nomineringskommittén består av styrelseordföranden Sven Hagströmer, Erik Törnberg, som representerar Investment AB Öresund och familjen Qviberg, samt Lars-Erik Forsgårdh, som representerar Aktiespararnas Service AB. Nomineringskommittén har för avsikt att i god tid före bolagsstämman presentera ett förslag avseende val av styrelse. För mer information Sven Hagströmer, styrelseordförande Avanza, tel: 070-728 81 92.

Om oss

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 900 000 kunder med mer än 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 4,2 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste nio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir

Prenumerera

Dokument & länkar