Nytt antal aktier i Avensia AB (publ)

Enligt beslut på bolagsstämma har Avensia genom apportemission ökat antalet utestående aktier till 35 544 379 st.

På årsstämman den 19 maj beslutades att genom apportemission förvärva samtliga utestående aktier i dotterbolaget Avensia Sverige AB. Innan apportemissionen ägdes dotterbolaget till 92,8 procent av Avensia. Efter transaktionen är samtliga bolag i koncernen helägda. Emissionen innebar att antalet aktier i Avensia AB (publ) ökade med 1 429 479 st till totalt 35 544 379 st.

För mer information, kontakta:

Robin Gustafsson, VD Avensia, 46 736-606082 eller e-post robin.gustafsson@avensia.com

Per Wargéus, ordförande Avensia, 46 707-318908 eller e-post per.wargeus@avensia.se

Avensia AB (publ) är Nordens ledande expertföretag på e-handel. Med ett team på över 100 personer implementerar vi prisvinnande e-handelslösningar baserat på Microsoft-teknik till regionens mest krävande handelsföretag aktiva både mot konsumenter och företag. På den globala marknaden är bolaget aktivt genom produkterbjudandet Avensia Storefront. Företaget har sitt huvudkontor i Lund och finns även i Stockholm, Helsingborg, Oslo, Köpenhamn och Cebu. Avensia AB (publ) är noterat på First North Premier under namnet AVEN. Läs mer på www.avensia.se. Remium Nordic AB är bolagets likviditetsgarant och Certified Advisor och nås på tel: 46 8 454 32 00 eller www.remium.se

Prenumerera

Dokument & länkar