AvestaPolarit delårsrapport för perioden januari - september 2002

Report this content

AvestaPolarit delårsrapport för perioden januari - september 2002 Lönsamheten förbättrades under det säsongsmässigt svaga tredje kvartalet Rörelseresultatet under tredje kvartalet förbättrades avsevärt jämfört med motsvarande period förra året och uppgick till EUR 26 miljoner (EUR 4 miljoner). Rörelseresultatet för de nio månaderna uppgick till EUR 204 miljoner (EUR 118 miljoner), vilket motsvarar en ökning med 73 % jämfört med förra året. * Nettoomsättningen under tredje kvartalet ökade med 6 % jämfört med förra årets värden och uppgick till EUR 671 miljoner (EUR 631 miljoner). Nettoomsättningen för niomånadersperioden blev EUR 2 263 miljoner (EUR 2 298 miljoner). * Marknadssituationen för rostfritt stål fortsatte att vara stabil under tredje kvartalet, även om marknaden var säsongsmässigt svag på grund av semesterperioden och planerade driftstopp för underhållsinsatser. * De stora investeringsprojekten framskrider enligt tidsplan. * Outokumpu Oyj's ägarandel i AvestaPolarit nådde 99,8 % den 11 oktober. Integrationen av företagens centrala administrativa funktioner framskrider planenligt. * Under den närmaste framtiden är utsikterna inom marknaderna för rostfritt stål fortfarande osäkra. Nyckeltal Proform Utfall a Juli- Juli- Jan- Jan-sep Jan- EUR miljoner sep sep sep 2001 sep 2002 2001 2002 2001 Nettoomsättning 671 631 2 263 2 298 2 172 Rörelseresultat 26 4 204 118 116 Resultat före 21 2 197 110 108 extraordinära poster Resultat för perioden 18 6 151 83 83 Resultat per aktie, EUR 0,05 0,02 0,43 0,24 0,25 Avkastning på sysselsatt 4,3 0,8 11,9 8,1 11,5 kapital, % Räntebärande skulder, 765 349 765 349 349 netto Skuldsättningsgrad, % 57,3 30,2 57,3 30,2 30,2 Jämförelsetalen för januari-september år 2001 i denna text är proformasiffror och inkluderar Avesta Sheffield för hela perioden. I motsvarande utfallssiffror har Avesta Sheffield konsoliderats i AvestaPolarit från och med 23 januari 2001. För ytterligare information, kontakta: Ian Cooper, Executive VP & Chief Financial Officer, 08 613 3647 eller 070 656 56 86 Jouni Grönroos, Deputy CFO & Corporate Controller, +358 9 5764 5510 eller +358 40 504 5125 Hannele Öbrink, Manager - Investor Relations, 08 613 44 19 eller 070 652 10 32 AvestaPolarit Koncernledningen Linnoitustie 4 A, PO Box 270, FIN-02601 Esbo, Finland. Tel: +358 (0)9 5764 5511, Fax: +358 (0)9 5764 5555 Vasagatan 8-10, PO Box 16377, SE-103 27 Stockholm. Tel: +46 (0)8 613 3600, Fax: +46 (0)8 613 3669 Säte för AvestaPolarit Oyj Abp: Esbo, Finland. Företags ID: 0823312-4 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/25/20021025BIT00430/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/25/20021025BIT00430/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar