AvestaPolarit förvärvar ThyssenKrupp Nirostas verksamhet inom rostfri kvartoplåt

AvestaPolarit förvärvar ThyssenKrupp Nirostas verksamhet inom rostfri kvartoplåt AvestaPolarit Oyj Abp ('AP') och ThyssenKrupp Nirosta GmbH ('TKN') har idag undertecknat en avsiktsförklaring mellan AP och TKN om att förvärva TKN:s verksamhet inom rostfri kvartoplåt. Verksamheten har idag sin huvudsakliga tillverkning i Krefeld och Mulheim samt betydande legotillverkning inom industrigruppen Thyssen Krupp i Duisburg, Siegen och Altena, samtliga belägna i Tyskland. Tillverkningsvolymen uppgår till cirka 40 000 ton och årsomsättningen uppgår till cirka 95 MEUR. APs avsikt är att tillverkningen av kvartoplåt skall ske på bolagets tillverkningsenhet i Degerfors även om viss legotillverkning kommer att förbli i Tyskland. TKN har åtagit sig att till fullo stödja AP under övergångsperioden, som beräknas vara under hela 2003. Affären beräknas slutförd i slutet av december i år förutsatt att erforderliga myndighets- godkännanden erhållits. AvestaPolarits VD Ossi Virolainen kommenterar: "Affären ökar AvestaPolarits kostnadseffektivitet och ger därmed även ökad konkurrenskraft som tillverkare av kvartoplåt bland producenter av specialprodukter i rostfritt stål. Detta ger oss också möjligheten att erbjuda våra kunder bättre service, i synnerhet i Europa. Affären stärker och ökar också AvestaPolarits produktion av kvartoplåt i Degerfors, vilket är positivt och viktigt för orten, då Degerfors Stainless tillverkning av långa produkter planeras stängas i mitten av 2003". APs affärsenhet Hot Rolled Plate har sin huvudsakliga tillverkning i Degerfors. Försäljningen inom affärsenheten Hot Rolled Plate uppgick 2001 till 195 MEUR och tillverkningsvolymen av kvartoplåt uppgår till 65 000 ton. Affärsenheten har för närvarande cirka 550 anställda. Kontaktpersoner för ytterligare information: Leif Rosén, Senior VP - Hot Rolled Plate Telefon: +46 586 476 00 eller +46 70 330 41 86 e-mail: leif.rosen@avestapolarit.com Katarina Lybeck, Senior VP - Corporate Communications Telefon: +46 8 613 3617 eller +358 40 503 0750 e-mail: katarina.lybeck@avestapolarit.com AvestaPolarit Koncernledningen Linnoitustie 4 A, PL 270, FIN-02601 Esbo, Finland. Tel: +358 9 5764 5511, fax: +358 9 5764 5555 Vasagatan 8-10, PO Box 16377, SE-103 27 Stockholm. Tel: +46 8 613 3600, fax: +46 8 613 3669 Säte: Esbo, Företags-ID: 0823312-4 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/19/20020919BIT00370/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/19/20020919BIT00370/wkr0002.pdf

Dokument & länkar