AvestaPolarit och Carl Bennet avslutar förhandlingar om Degerfors utan resultat

AvestaPolarit och Carl Bennet avslutar förhandlingar om Degerfors utan resultat Förhandlingarna mellan AvestaPolarit och Carl Bennet om eventuell framtida affärsverksamhet som kunde bedrivas vid Degerfors stålverk, efter det att nuvarande produktion läggs ner nästa år, har avslutats utan resultat. Överenskommelse kunde inte nås mellan parterna om villkoren för att etablera den tilltänkta nya verksamheten, som skulle ha inneburit att Degerfors stålverk stegvis skulle konverteras till ett mindre verk inriktat på ämnestillverkning för verktygsstål. Parterna låg alltför långt från varandra i sin syn på hur en uppgörelse kunde nås, och man beslöt följaktligen att avsluta förhandlingarna. AvestaPolarit fortsätter för sin del att aktivt delta i det arbete som på många fronter pågår på Degerfors-orten för att stimulera ny affärsverksamhet och därmed förbättra sysselsättningsmöjligheterna inför den förestående nedläggningen av stålverket. Samtidigt pågår arbetet med att färdigställa planerna för bemanningen av AvestaPolarits varmplåtsverksamhet, Hot Rolled Plate, som skall fortsätta att utveckla sin verksamhet på orten. Nyheten om AvestaPolarits planerade förvärv av ThyssenKrupp Nirostas kvartoplåtverksamhet, som aviserades förra veckan, är ett stort steg i den tilltänkta utvecklingen. Kontakt för ytterligare information: Katarina Lybeck, Senior VP - Corporate Communications, Stockholm tel: +46 8 613 3617 eller +358 40 503 0750 e-mail: katarina.lybeck@avestapolarit.com AvestaPolarit Koncernledningen Linnoitustie 4 A, PL 270, FIN-02601 Esbo, Finland. Tel: +358 9 5764 5511, fax: +358 9 5764 5555 Vasagatan 8-10, PO Box 16377, SE-103 27 Stockholm. Tel: +46 8 613 3600, fax: +46 8 613 3669 Säte: Esbo, Företags-ID: 0823312-4 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/24/20020924BIT00610/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/24/20020924BIT00610/wkr0002.pdf

Dokument & länkar