AvestaPolarit stänger sitt huvudkontor i Stockholm

AvestaPolarit stänger sitt huvudkontor i Stockholm Outokumpus ägande i AvestaPolarit överstiger nu 90%, vilket gör det möjligt för bägge parter att i snabb takt inleda arbetet att integrera vissa centrala administrativa funktioner. I samband med denna integrering av koncerngemensamma funktioner har AvestaPolarit beslutat att stänga Stockholmskontoret, som man haft som huvudkontor tillsammans med bolagets VDs kontor i Esbo, Finland. Beslutet att stänga Stockholmskontoret berör 39 anställda i diverse stabsfunktioner. MBL-förhandlingarna med de fackliga organisationerna är avslutade och varsel har även lämnats till Länsarbetsnämnden. Enligt planerna skall man snarast möjligt omorganisera de centrala funktionerna och flytta över dessa från Stockholm till antingen Outokumpus eller AvestaPolarits kontor i Esbo. Detta kommer att göras så att integrationen fullföljts och att den nya organisationen är klar vid årsskiftet 2002. De anställda som berörs av beslutet kommer att få allt skäligt stöd i antingen omplacering inom AvestaPolarit eller den större koncernen Outokumpu eller hjälp med att hitta nya externa anställningar. För ytterligare information: Katarina Lybeck, Senior VP - Corporate Communications Telefon: +46 8 613 3617 eller +358 40 503 0750 e-mail: katarina.lybeck@avestapolarit.com Leif Helgman, Executive VP - Human Resources Telefon: +46 8 613 3630 eller +46 70 565 740 e-mail: leif.helgman@avestapolarit.com AvestaPolarit Koncernledningen Linnoitustie 4 A, PL 270, FIN-02601 Esbo, Finland. Tel: +358 9 5764 5511, fax: +358 9 5764 5555 Vasagatan 8-10, PO Box 16377, SE-103 27 Stockholm. Tel: +46 8 613 3600, fax: +46 8 613 3669 Säte: Esbo, Företags-ID: 0823312-4 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/04/20020904BIT00600/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/04/20020904BIT00600/wkr0002.pdf

Dokument & länkar