Kallelse till extraordinarie bolagsstämma

Report this content

KALLELSE TILL EXTRAORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Extraordinarie bolagsstämma med aktieägarna i AvestaPolarit Oyj Abp äger rum på Outokumpus huvudkontor på Rietomtevägen 7 B, 02200 Esbo, Finland måndagen den 18 november 2002 klockan 15.00. Registrering och tilldelning av röstsedlar sker från klockan 14.30. Dagordning för stämman ·Styrelsens förslag om ändring av Bolagsordningen beträffande antalet styrelseledamöter, som föreslås bestå av minst tre ledamöter (idag sex). ·Förslag ifrån bolagets huvudaktieägare, Outokumpu Oyj, representerande cirka 99,8 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, om val av en ny styrelse bestående av Jyrki Juusela (fn Styrelseordförande), Risto Virrankoski (fn Styrelseledamot), Ossi Virolainen (fn Verkställande Direktör) och Esa Lager (fn Direktör finans och administration inom Outokumpu Oyj). Vidare föreslås att ingen ersättning skall utgå till styrelseledamöterna för deras arbete. Rätt att delta i bolagsstämman För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägare den 8 november 2002 vara registrerad i bolagets aktieägarregister som förs av Finlands Värdepapperscentral (Suomen Arvopaperikeskus Oy) ("APK"). Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste kontakta sin bank eller mäklare för att tillfälligt registreras i aktieägarregistret i eget namn. Aktieägare vars aktier är registrerade hos den svenska Värdepapperscentralen ("VPC") måste därför begära tillfällig registrering hos APK genom att lämna en för ändamålet speciell blankett till VPC. Blanketten kan erhållas på bolagets huvudkontor på Linnoitustie 4 A, FIN-02600 Esbo, Finland. Blanketten kan också på begäran sändas till aktieägare. För att ge tillräcklig tid för den tillfälliga registreringen måste blanketten ha inkommit till VPC senast den 1 november 2002 kl. 15.00 svensk tid. För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägare även lämna en anmälan till bolaget per telefon +358-9-57645546, per fax +358-9- 57645553, per brev ställt till AvestaPolarit Oyj Abp, P.O. Box 270 (Linnoitustie 4 A), FIN-02601 Esbo, Finland eller per e-brev till egm@avestapolarit.com. Anmälan måste ha inkommit till bolaget senast den 11 november 2002 kl. 16.00 finsk tid. Aktieägare som önskar representeras vid bolagsstämman genom ombud måste lämna en fullmakt (i original eller kopia) till bolaget per fax +358-9- 57645553 eller direkt till bolagets kontor, AvestaPolarit Oyj Abp, Linnoitustie 4 A, FIN-02600 Esbo, Finland senast den 11 november 2002 kl. 16.00 finsk tid. Fullmakten måste i original lämnas senast vid bolagsstämman. Esbo, 24 oktober 2002 AVESTAPOLARIT OYJ ABP STYRELSEN Kontaktperson för ytterligare information: Hannele Öbrink, Manager - Investor Relations Tel: 08 613 4419 eller 070 652 1032 e-mail: hannele.obrink@avestapolarit.com AvestaPolarit Koncernledningen Linnoitustie 4 A, PL 270, FIN-02601 Esbo, Finland. Tel: +358 9 5764 5511, fax: +358 9 5764 5555 Vasagatan 8-10, PO Box 16377, SE-103 27 Stockholm. Tel: +46 8 613 3600, fax: +46 8 613 3669 Säte: Esbo, Företags-ID: 0823312-4 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00560/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00560/wkr0002.pdf

Dokument & länkar