Delårsrapport januari – mars 2019 Avida Finans AB (publ)

Avida visar fortsatt stark tillväxt inom både inom konsument- och företagsaffären. Total utlåning ökade med 89 procent till 6 357 mkr på en tolvmånadersperiod och bolaget redovisar ett resultat för skatt på 17 mkr. 

  • Bolaget visar fortsatt stark tillväxt inom både inom konsument- och företagsaffären. Total utlåning ökade med 89 procent till 6 357 mkr på en tolvmånadersperiod
  • Räntenettot ökade med 21 procent jämfört med samma period förra året och bolaget redovisar ett räntenetto 112 mkr för första kvartalet
  • Kostnaderna ökar med 10 procent till 62 mkr, vilket gör att resultat före kreditförluster hamnar på 54 mkr. Detta ska jämföras med 35 mkr för samma period föregående år
  • Kreditförlusterna ökar med 18 mkr till 37 mkr
  • Bolaget redovisar ett resultat före skatt på 17 mkr jämfört med 16 mkr förra året

Den fullständiga rapporten bifogas det här pressmeddelandet och finns också publicerad på www.avida.se.

Denna information är sådan information som Avida Finans AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 maj 2019 kl. 12.30 CET. Börsen: Tickerkod AVF 001

För ytterligare information kontakta:
Tord Topsholm, CEO på Avida, Telefon: +46 72-402 44 35. E-post: tord.topsholm@avida.se
Pehr Olofsson, CFO på Avida, Telefon: 072-402 44 94, E-post: pehr.olofsson@avida.se

Avida är ett kreditmarknadsbolag som sedan starten 1983 har fokuserat på att erbjuda lån till privatpersoner och företag. Vi är för närvarande cirka 120 anställda, med huvudkontor i Stockholm och kontor i Oslo och Helsingfors. Vi har en hög tillväxttakt i vår verksamhet som inte kommer att mattas av framöver och vårt mål är att ha 10 miljarder kronor i total utlåning 2020. På Avida är vi inte som andra i vår bransch. Vi kommer alltid att anstränga oss lite extra för att hjälpa våra kunder att förverkliga sina planer och vi lovar att vi alltid ger våra kunder den uppmärksamhet de förtjänar.

Avida står under tillsyn av Finansinspektionen och vår aktie är noterad på Oslobörsens NOTC-lista. Som alla svenska banker och kreditmarknadsbolag omfattas vi också av statens insättningsgaranti.

Om oss

Avida är ett kreditmarknadsbolag som sedan starten 1983 har fokuserat på att erbjuda lån till privatpersoner och företag. Vi är för närvarande cirka 120 anställda, med huvudkontor i Stockholm och kontor i Oslo och Helsingfors. Vi har en hög tillväxttakt i vår verksamhet som inte kommer att mattas av framöver och vårt mål är att ha 10 miljarder kronor i total utlåning 2020. På Avida är vi inte som andra i vår bransch. Vi kommer alltid att anstränga oss lite extra för att hjälpa våra kunder att förverkliga sina planer och vi lovar att vi alltid ger våra kunder den uppmärksamhet de förtjänar. Avida står under tillsyn av Finansinspektionen och vår aktie är noterad på Oslobörsens NOTC-lista. Som alla svenska banker och kreditmarknadsbolag omfattas vi också av statens insättningsgaranti.