Redeye: AVTECH - With eyes on Lufthansa

The Q3-result was in line with our estimates and in an updated research report, our analyst Tomas Otterbeck argues that one of the most likely potential catalyst will be a signed contract with one of Lufthansa Groups other subsidiaries. Lufthansa and perhaps EasyJet will be expanding their fleets when they take over Air Berlin which is good news for AVTECH. Continue reading at: https://goo.gl/RAX8Bh

Start following companies at Redeye to receive the latest equity research within Life Science and Technology.

This is a press release from Redeye - Research Powered Investment Banking. https://www.redeye.se 

Om oss

Om AVTECH Sweden AB (publ):AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm/Kista AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel: 08-545 013 30, till Certified Adviser.Web: www.avtech.se

Prenumerera