Ax:son Johnson stipendiater år 2004

Med Ax:son Johnson stipendierna belönas framstående, oberoende, fritänkande och modiga individer som verkar i enlighet med Stiftelsens övergripande humanistiska vision. Stipendierna kan tilldelas den som under året inom den egna organisationen, eller i samhällsdebatten i stort, uppvisat personligt mod och vågat gå mot strömmen och utmana det politiskt korrekta. Vid styrelsemöte den 22 november 2004 har stiftelsen beslutat utdela årets Ax:son Johnsonstipendier à 100 000 kronor vardera till följande personer: Professor Stefan Fölster, Svenskt Näringsliv, "vars lågmälda, ihärdig och sakliga röst är oundgänglig i samhällsdebatten kring centrala samhällsfrågor som rör svenskt näringsliv." Professor Bo Rothstein, Göteborgs universitet, "för ett oförväget och återkommande påminnande i debatten om behovet av universitets idé i en tid av bristande pluralism." Frilansjournalist, fil. kand. Susanna Hakelius Popova, SvD, – "för visat stort personligt mod i den offentliga debatten." Universitetslektor Leif Alsheimer, Jönköping, "för hans envetna kamp mot strömmen när det gäller att höja bildningsnivån inom de svenska högskoleutbildningarna." Tidigare stipendiater har varit: 2003: Sture Linnér, Tomas Nicolin, Sverker Oredsson 2002: Göran Greider, Gunnar Lindstedt, Dilsa Demirbag-Sten, Gunnar Wetterberg, Elisabeth Fritz, Pelle Nilsson, Magnus Lundgren 2001: Inga-Britt Ahlenius, Gunnar Fredriksson, Johan Hakelius, Lillasystern i hedersmordsrättegången 2000: Anders Isaksson, Nils Karlsson, Jakob von Uexkull, Per Lindeberg, Anders Olsson, Peter Luthersson För vidare information kontakta: Kurt Almqvist, Verkställande direktör Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål Stureplan 3 103 75 Stockholm kurt.almqvist@nordstjernan.se

Dokument & länkar