Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse för allmännyttiga ändamål har den 25 maj 2000 beviljat medel till följande

Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse för allmännyttiga ändamål har den 25 maj 2000 beviljat medel till följande: Adjunkt Ingvar Pehrson, Helsingborg, har beviljats anslag till "Lärares undervisningsresa till Grekland " om 245.000:-, Fil.dr Petteri Pietikäinen, stipendium om 80.000:- för att studera "1900- talets psykologiska utopier" Fil.dr Allan Guggenbühl 869.000:- för att studera "Våldsprevention i skolorna ur ett internationellt komparativt perspektiv ". Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse för allmännyttiga ändamål initierar och stödjer framför allt projekt med humanistiska förtecken inom humaniora och det sociala området med en tvärvetenskaplig inriktning. För vidare information kontakta: Kurt Almqvist/Verkställande direktör, Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse för allmännyttiga ändamål, Stureplan 3, 103 75 Stockholm. Tele. 08 788 50 00 eller via email: Kurt.almqvist@Nordstjernan.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/26/20000526BIT00530/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/26/20000526BIT00530/bit0002.pdf

Dokument & länkar