Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål

Report this content

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål Onsdagen den 13 november 2002 har vid sitt styrelsemöte den 11 november utsett årets Ax:son Johnsonstipendiater Med Ax:son Johnsonstipendier belönas "framstående oberoende, självständiga och fritänkande och modiga individer som verkar i enlighet med Stiftelsens övergripande humanistiska vision. Syftet är att stödja den unika individen". Årets Ax:son Johnsonstipendiater: * Gunnar Lindstedt, författare och journalist, Veckans Affärer, erhåller ett personligt stipendium på 100 000 kronor "för en förebildlig forskande journalistisk insats i en följd av svåra frågor i en era av tilltagande voyeurismisk konsumismisk populism när utrymmet för det seriösa ifrågasättandet finner få marknadsplatser". * Göran Greider, poet, författare och chefredaktör, Dala- Demokraten, erhåller ett personligt stipendium på 100 000 kronor "för att han gett konflikten mellan arbete och kapital poetiskt kött, i en tid när den egna rörelsen glömt av den klasskamp som präglade dess barndom och dessutom skänkt debatten betydande pregnans, betydelse och vikt i ett debattklimat som annars närmast präglas temporära sidoblickar i form av olika intressegruppers formulerade särintressen". * Dilsa Demirbag-Sten, statsvetare och debattör, erhåller ett personligt stipendium på 100 000 kronor "för mod och envetenhet i kampen för jämlikhet mellan könen i ett officiellt mångkulturellt samhälle där individens mänskliga rättigheter alltför ofta kränks beroende av arkaiserande kvarlevande könsfördomar". * Gunnar Wetterberg, författare och samhällspolitisk chef, SACO, erhåller ett personligt stipendium på 100 000 kronor "för en enskild framstående humanistisk insats kring individen Axel Oxenstiernas betydelse för Sverige, innebärande att en tidigare ej närmare avhandlad del av den svenska formativa historiens centralgestalter belyses för vår egen samtids fromma och självförståelse". * Elisabeth Fritz, advokat, Elisabeth Fritz Advokatbyrån AB, erhåller ett personligt stipendium på 100 000 kronor "för hennes osjälviska, långa och ihärdiga kamp för utsatta kvinnor och barn som nyligen kommit till uttryck i grundandet av Elisabeth Fritz stiftelse för utsatta invandrarkvinnor och barn". * Pelle Nilsson, byggnadsarbetare, NCC, erhåller ett personligt stipendium på 100 000 kronor "för osedvanligt mod och livräddande initiativ i samband med en våldsam brand i Gamla stan i Stockholm i oktober 2002 där han genom en snabb, modig och rådig gemensam insats tillsammans med Magnus Lundgren räddade en handikappad man från att brinna inne". * Magnus Lundgren, byggnadsarbetare, NCC, erhåller ett personligt stipendium på 100 000 kronor "för osedvanligt mod och livräddande initiativ i samband med en våldsam brand i Gamla stan i Stockholm i oktober 2002 där han genom en snabb, modig och rådig gemensam insats tillsammans med Pelle Nilsson räddade en handikappad man från att brinna inne". Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål är en kvalificerad allmännyttig stiftelse.Stiftelsen grundades år 1947 av Generalkonsul Axel Ax:son Johnson. Kurt Almqvist Verkställande direktör Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål Frågor besvaras av Kurt Almqvist, kurt.almqvist@nordstjernan.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/13/20021113BIT00660/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/13/20021113BIT00660/wkr0002.pdf

Dokument & länkar