Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål

Report this content

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål har den 11 november 2002 fattat beslut om nya stipendier och anslag. Anslagen fördelar sig på bland annat följande programområden: Doktorandakuten Personliga stipendier utdelas till särskilt begåvade och behövande doktorander inom humaniora på undantag. Stipendium tilldelas: *Doktorand Therese Nordlund, Stockholms universitet, erhåller ett personligt stipendium på 200 000 kronor för att skriva om Ledarskap i näringslivet. *Doktorand Kate Larson, Uppsala universitet, erhåller ett personligt stipendium på 200 000 kronor för att skriva om Begreppet frihet. *Doktorand Martin Lindgren, Uppsala universitet, erhåller ett personligt stipendium på 200 000 för att skriva om De irakiska Mandaéerna. 1900-talets historia *Professor Johan Svedjedal, Uppsala universitet, erhåller anslag om 1 100 000 kronor för projektet IT, berättandet och det litterära systemet. *Fil. dir. Petteri Pietikäinen, Helsingfors universitet, erhåller ett personligt stipendium på 300 000 kronor. Fil.dr Suzanne Gieser, Uppsala universitet erhåller ett personligt stipendium på 240 000 kronor. Fil. Lic Lennart Warring, Stockholms universitet erhåller ett personligt stipendium på 200 000 kronor. Fil. mag Anna Nilsson, Stockholms universitet erhåller ett personligt stipendium på 200 000 kronor, samtliga för att forska kring Receptionen av den dynamiska psykologin under 1900-talet. *Doktorand Sara Kärrholm erhåller ett personligt stipendium på 200 000 kronor, inom ramen av forskningsprojektet Det kalla krigets berättelser vid Lunds universitet. *Två doktorander har tilldelats personliga stipendier om 200 000 vardera: Charlotte Tornbjer och Lars Andersson, inom ramen för forskningsprojektet Kommunism och Nationalsocialism vid Lunds universitet. Sociala programmet *Våldsprevention i skolorna - en komparativ empirisk studie av skolsituationen i Sverige och Schweiz, Dr. Allan Guggenbühl, Zürich, tilldelas 765 000 kronor i form av anslag. Staden *Tre doktorander i projektet Den mänskliga staden vid Lunds universitet under ledning av Professor Johan Rådberg: Thomas Nylund, Lena Steffner och Catharina Sternudd erhåller vardera ett personligt stipendium på 200 000 kronor. *Till Urban City Research, under projekledning av civilekonom Peter Elmlund, har anslagits 2 300 000 i syfte att sprida vetenskaplig kunskap om och debatt kring stadsplaneringsfrågor i Sverige. Övrigt *Journalist och författare Axel Odelberg har tilldelats 185 000 kronor för projektet I Hertig Larssons fotspår i form av ett personligt stipendium. *Tidskriften Forskning och framsteg har tilldelats ett anslag på 40 000 kronor. Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål är en kvalificerad allmännyttig stiftelse.Stiftelsen grundades år 1947 av Generalkonsul Axel Ax:son Johnson. Kurt Almqvist Verkställande direktör, Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål Frågor besvaras av Kurt Almqvist, kurt.almqvist@nordstjernan.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/21/20021121BIT00330/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/21/20021121BIT00330/wkr0002.pdf

Dokument & länkar