Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål har utsett följande personer till årets Ax:son J

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål har utsett följande personer till årets Ax:son Johnson-stipendiater Johan Hakelius som erhåller ett personligt stipendium på 100 000 Skr "för en stilistiskt skicklig, egenartad, modig och konsekvent samhällskritik bortom de partipolitiska blocken, samt för att han håller idén om den vakna ledarsidan levande". Lillasystern i hedersmordsrättegången som erhåller ett personligt stipendium på 100 000 Skr "för ett självständigt agerande behäftat med personlig livsfara och ett mer än modigt agerade med implikationer för rättvisa i ett större kulturellt och socialt sammanhang än vad det personligt relaterade agerandet i förstone kan ge vid handen". Gunnar Fredriksson som erhåller ett personligt stipendium på 100 000 Skr "för en stor, och därtill inspirerande, folkbildningsinsats, i egenskap av författare till böcker som 20 filosofer, inom en rörelse och i en tid som förefaller glömt av folkbildningens långsiktiga betydelse för Sveriges väl och ve". Inga Britt Ahlenius som erhåller ett personligt stipendium på 100 000 Skr "för en självständig och rakryggad insats i debatten beträffande principiella konstitutionella värden". Stiftelsens ordförande är Viveca Ax:son Johnson och Kurt Almqvist är verkställande direktör. För vidare information kontakta: Kurt.almqvist@nordstjernan.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/13/20011113BIT00430/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/13/20011113BIT00430/bit0002.pdf

Dokument & länkar