Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål har vid styrelsemöte den 21 februari beslutat om f

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål har vid styrelsemöte den 21 februari beslutat om följande anslag. Antropologi Doktorand Martin Lindgren, Uppsala universitet har erhållit 50.000 i resestipendium för att forska kring irakiska Mandéer i förskingringen i Australien. Könsforskning Magnus Henrekson, Jacob Wallenberg professor vid Handelshögskolan i Stockholm, och Monica Renstig, Women's Business Research Institute, har erhållit 380.000 för att genomföra en 'Empirisk studie om hinder för kvinnliga chefer', ett pilotprojekt i syfte skapa en empirisk kunskapsbas för att undersöka verkliga karriärhinder för kvinnliga chefer inom näringslivet. Projektet utgör en viktig startpunkt för att utifrån ett gediget faktaunderlag och testbara hypoteser studera hinder för kvinnors möjligheter att skaffa sig ekonomisk makt i näringslivet. För vidare information kontakta: Kurt Almqvist, Verkställande direktör Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål Stureplan 3 103 75 Stockholm kurt.almqvist@nordstjernan.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/24/20030224BIT00150/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/24/20030224BIT00150/wkr0002.pdf

Dokument & länkar