Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse har vid sitt styrelsemöte den 12 november fattat beslut om nya anslag

Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse för allmännyttiga ändamål Tisdagen den 13 november 2001 har vid sitt styrelsemöte den 12 november fattat beslut om nya anslag · Anslagen fördelar sig på bland annat följande: Ax:son Johnsonstipendier Till: · Chefredaktör Johan Hakelius, Finanstidningen, som erhåller ett personligt stipendium på 100 000 kronor "för en stilistiskt skicklig, egenartad, modig och konsekvent samhällskritik bortom de partipolitiska blocken, samt för att han håller idén om den vakna ledarsidan levande". · Lillasystern i hedersmordsrättegången som erhåller ett personligt stipendium på 100 000 kronor "för ett självständigt agerande behäftat med personlig livsfara och ett mer än modigt agerade med implikationer för rättvisa i ett större kulturellt och socialt sammanhang än vad det personligt relaterade agerandet i förstone kan ge vid handen". · Gunnar Fredriksson som erhåller ett personligt stipendium på 100 000 kronor "för en stor, och därtill inspirerande, folkbildningsinsats, i egenskap av författare till böcker som 20 filosofer, inom en rörelse och i en tid som förefaller glömt av folkbildningens långsiktiga betydelse för Sveriges väl och ve". · Inga Britt Ahlenius som erhåller ett personligt stipendium på 100 000 kronor "för en självständig och rakryggad insats i debatten beträffande principiella konstitutionella värden". Doktorandakuten · Situationen för doktorander inom humaniora i Sverige är ofta svår. Personliga stipendier utdelas därför till särskilt begåvade och behövande doktorander. Stipendium går till: · Doktorand Therese Nordlund, Stockholms universitet, som erhåller ett personligt stipendium på 200 000 kronor för att skriva om Ledarskap i näringslivet. 1900-talets historia · Professor Johan Svedjedal, Uppsala universitet, erhåller anslag om 1 500 000 kronor för projektet IT, berättandet och det litterära systemet. · Fil.dr Suzanne Gieser, erhåller ett personligt stipendium på 240 000 kronor. Fil. Lic Lennart Warring, erhåller ett personligt stipendium på 200 000 kronor. Fil. dr Inga Sanner, erhåller ett personligt stipendium på 254 000 kronor för att forska kring Receptionen av den dynamiska psykologin under 1900-talet. · Fil dr Gudrun Persson erhåller ett personligt stipendium på 60 000 kronor och Ph D Carl Johan Ljungberg erhåller ett personligt stipendium på 40 000 kronor för att utföra en pilotstudie av The Rebellion of the Romantic Imagination - A Vital Force Behind the Soviet Regime. · Tre doktorander har tilldelats personliga stipendier om 200 000 kr vardera: Sara Kärrholm, Charlotta Johansson och Stefan Nordqvist, inom ramen av forskningsprojektet Det kalla krigets berättelser vid Lunds universitet. Staden · Tre doktorander i projektet Den mänskliga staden vid Lunds universitet under ledning av Professor Johan Rådberg: Thomas Nylund, Lena Steffner och Catharina Sternudd erhåller vardera ett personligt stipendium på 200 000 kronor. Det sociala programmet · Mariaskolan i Fagersta har fått ett anslag på 40 000 kronor för sitt deltagande i projektet UNESCO Associated School Project about the World Heritages. Övrigt · Journalist Axel Odelberg vid Finanstidningen har tilldelats 150 000 kronor för projektet I Hertig Larssons fotspår i form av ett personligt stipendium. · Tidskriften Forskning och framsteg har tilldelats ett anslag på 40 000 kronor. Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål är en kvalificerad allmännyttig stiftelse. Stiftelsen grundades år 1947 av Generalkonsul Axel Ax:son Johnson, då ensam ägare till Nordstjernan AB, grundat 1890 som Rederiaktiebolaget Nordstjernan, som idag är ett familjeföretag i fjärde generationen. Nordstjernans kapitalmässigt största ägare, utöver familjen Ax:son Johnson, utgörs av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål. Kurt Almqvist Verkställande direktör Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål Frågor besvaras av Kurt Almqvist, Kurt.almqvist@nordstjernan.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/13/20011113BIT00970/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/13/20011113BIT00970/bit0001.pdf

Dokument & länkar