Fryshusets ledning får stipendium för ekonomisk kompetensutveckling

Fryshusets ledning får stipendium för ekonomisk kompetensutveckling Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse har beslutat tilldela Anders Carlberg, Rosemary Waher-Schennings, och Verkställande direktören Leif Kroon, alla vid friskolan Fryshusets kunskapscentrum i Stockholm 33.333:- var i stipendium för kompetensutveckling i Stiftelselagen och dess tillämpning samt för ekonomistudier, vidare anslås 900.000:- till friskolan Fryshusets kunskapscentrum varav 300.000:- anslås för ekonomistyrning och 600.000.- som stöd till skolans verksamhet. För vidare information kontakta: Kurt Almqvist Verkställande direktör Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse för allmännyttiga ändamål Stureplan 3 103 75 Stockholm Tel. 08 788 50 00 Fax 08 788 50 01 Kurt.almqvist@nordstjernan.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/29/20000629BIT00840/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/29/20000629BIT00840/bit0002.pdf

Dokument & länkar