Pressmeddelande

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse har vid styrelsemöte den 22 november 2004 beslutat om att bevilja anslag till följande. Fil. kand. Ingrid Carlberg, har tilldelats 140 000 kronor för att undersöka Den svenska SSRI- revolutionen. Fil. lic. Leo Kantor har tilldelats 400 000 kronor för att genomföra Fjärde internationella filmfestivalen. United World Colleges har tilldelats 350 000 kronor. Tidskriften Forskning och Framsteg har tilldelats 40 000 kronor. För vidare information kontakta: Kurt Almqvist, Verkställande direktör Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål Stureplan 3 103 75 Stockholm kurt.almqvist@nordstjernan.se www.axsonjohnsonfoundation.org.

Dokument & länkar