Bokslutskommuniké för 2002 - Axel Johnson AB

Bokslutskommuniké för 2002 - Axel Johnson AB - Fortsatt resultatökning - För andra året i rad utvecklades resultatet efter finansnetto positivt och ökade med 54 procent till 661 mkr. Samtliga verksamheter uppvisade förbättrade resultat. - Stabil omsättningstillväxt - Den konsoliderade omsättningen ökade med 12 procent till 8 640 mkr. - Stark finansiell ställning - Soliditeten ökade med 7 procentenheter till 61 procent och nettoskuldsättningsgraden uppgick oförändrat till 0. - Förvärv och avyttringar - Åhléns förvärvade kosmetikkedjan Kicks och Servera avyttrade samtliga sina fastigheter. För ytterligare information, v g kontakta Göran Ennerfelt, VD och koncernchef, tel: 08-701 61 00 (-6160) Fredrik Persson, ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-701 61 00 (-6159) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/05/20030305BIT00230/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/05/20030305BIT00230/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Axel Johnson är en av Nordens ledande handelskoncerner som bygger och utvecklar verksamheter inom handel och tjänster på den europeiska marknaden med tyngdpunkt i Norden. Koncernbolagen består idag av Axel Johnson International, Kicks, Martin & Servera (70%), Novax, Åhléns samt delägda börsnoterade Axfood (50%) och Dustin (25%). År 2017 omsatte totalt de idag hel- och delägda bolagen i Axel Johnson cirka 77 miljarder kronor och har omkring 20 000 anställda. Axel Johnson är ett familjeföretag i fjärde och femte generationen och ägs av Antonia Ax:son Johnson med familj. www.axeljohnson.se

Dokument & länkar