Kommuniké från Axfood AB:s (f d Hemköpskedjan AB) ordinarie bolagsstämma den 11 maj 2000

Kommuniké från Axfood AB:s (f d Hemköpskedjan AB) ordinarie bolagsstämma den 11 maj 2000 Utdelning Vid dagens ordinarie bolagsstämma i Axfood AB fastställdes föreslagen utdelning till aktieägarna om 2,60 kronor per aktie. Aktie som emitterats vid extra bolagsstämma den 10 februari 2000 omfattas inte av utdelningsförslaget. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till tisdagen den 16 maj 2000. Utdelningen beräknas sändas ut från VPC fredagen den 19 maj 2000. Styrelse Bolagsstämman omvalde styrelseledamöterna Göran Ennerfelt, Antonia Ax:son Johnson, Roger Källman, Gösta Törnroth, Marcus Storch, Claes Andersson, Peggy Bruzelius, Nils-Erik Johansson och Annika Åhnberg samt nyvalde Mats Jansson. Vid ett konstituerande styrelsesammanträde efter bolagsstämman utsågs Göran Ennerfelt till styrelsens ordförande samt Marcus Storch och Roger Källman till vice ordförande. Revisor Till ordinarie revisorer omvaldes auktoriserade revisorn Per Bergman och nyvaldes auktoriserade revisorn Caj Nackstad. Ändring av bolagsordning Beslutades att bolagets firma skall vara Axfood Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). Beslut om bemyndigande för styrelsen Bolagsstämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av upp till sammanlagt 2 500 000 aktier. Om bemyndigandet utnyttjas till fullo innebär detta 4,7 procents utspädning av kapitalet och röstetalet. Informationstillfällen Delårsrapport 6 månader 8 augusti 2000 Delårsrapport 9 månader 7 november 2000 Falun den 11 maj 2000 Axfood AB För ytterligare information kontakta: Mats Jansson, verkställande direktör och koncernchef, tfn 08-700 66 30, 070-569 48 11 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000713BIT00050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000713BIT00050/bit0002.pdf

Om oss

Axel Johnson är en av Nordens ledande handelskoncerner som bygger och utvecklar verksamheter inom handel och tjänster på den europeiska marknaden med tyngdpunkt i Norden. Koncernbolagen består idag av Axel Johnson International, Kicks, Martin & Servera (70%), Novax, Åhléns samt delägda börsnoterade Axfood (50%) och Dustin (25%). År 2017 omsatte totalt de idag hel- och delägda bolagen i Axel Johnson cirka 77 miljarder kronor och har omkring 20 000 anställda. Axel Johnson är ett familjeföretag i fjärde och femte generationen och ägs av Antonia Ax:son Johnson med familj. www.axeljohnson.se

Dokument & länkar