Axfood AB avvecklar e-handel

Axfood ABs styrelse beslutade idag att avveckla Axfoodkoncernens e- handel. Bakgrunden är alltför svag kundtillströmning, där utvecklingen inte visar något rejält trendbrott. MBL förhandlingar om nedläggningen, som totalt berör ett 50-tal personer, inleds nästa vecka.

Axfoods e-handel omfattar tre sajter. Willys.nu och Billhalls.se i Göteborg, samt Hemkop.nu i Stockholm. Den samlade omsättningen januari - november 2001 var 76 Mkr och förlusten -37 Mkr. Omsättningen för helåret 2000 var 84 Mkr och förlusten -20 Mkr.

-Tiden är tyvärr ännu inte mogen för storskalig satsning på e-handel med mat. Konsumenternas tröskel till att göra delar av sina matinköp över nätet är fortfarande hög. Inom Axfood har vi erbjudit e-handel sedan 1997, vilket gör oss till en av pionjärerna i branschen. Under den här perioden har tillväxten inte varit tillräcklig för att kunna driva e- handeln rationellt. Avgörande för nedläggningsbeslutet är att vi inte ser tecken på en starkare utveckling de kommande åren, säger Axfoods koncernchef och VD Mats Jansson.

Avvecklingskostnaden för e-handelsverksamheten beräknas till cirka 28 Mkr och kommer att belasta Axfoods fjärde kvartal.

Samtliga sajter är öppna för leveranser fram till och med den 21 december.

Om oss

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Prenumerera

Dokument & länkar