Axfood avyttrar sitt resterande fastighetsbestånd

Report this content

Axfood och Crown NorthCorp Ltd har idag träffat ett intensionsavtal avseende försäljning av Axfoods resterande fastighetsinnehav. Målsättningen är att före årets slut träffa ett slutgiltigt avtal.

Axfoods fastighetsinnehav är idag bokfört till ett värde på 500 miljoner kronor och en försäljning kommer att ge en betydande resultateffekt.

Fastighetsinnehavet uppgår idag till 93 fastigheter, varav 17 inrymmer verksamhet helägd av Axfood.

– Genom försäljningen frigör vi kapital för att ytterligare utveckla vår detaljhandel. Detta är helt i linje med Axfoods långsiktiga strategi, säger Lars Nilsson, vVD Axfood.

Prenumerera

Dokument & länkar