Axfood förvärvar Matex i Visby

Axfood förvärvar Matex i Visby Axfood har förvärvat en Matexbutik i Visby. Butiken kommer att byggas ut och konverteras till Willys. - Den här affären ligger helt i linje med Axfoods strategi att utöka antalet helägda butiker, säger Mats Jansson, VD, Axfood AB. Övertagandet av butiken sker den 1 april 2003. Butiken kommer att byggas ut och samtidigt konverteras till Willys senare i vår. Axfood är sedan tidigare delägare i butiken. - Det här är ett led i vår offensiva expansion av Willys i Sverige, säger Anders Strålman VD Willys AB. Med den här utökningen av butiker möjliggör vi för ännu fler kunder att ta del av ett mycket framgångsrikt lågpriskoncept. Personalen går över till Willys i samband med övertagandet. För ytterligare information, kontakta: Anders Strålman, VD Willys AB, tel 031-733 31 01, 0708-37 88 37 Märta Kuylenstierna, presstjänsten Axfood AB, tel 08-553 998 18, 0709- 210 654 Axfood AB är ett av Nordens största börsnoterade bolag inom dagligvaruhandeln. Bolaget bedriver parti- och detaljhandel med ett antal varumärken, bl a de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt franchisekonceptet Spar. Den konsoliderade årsomsättningen beräknas till cirka 33 miljarder kr. Antalet årsanställda är drygt 8 000. Bolaget omfattar ca 700 butiker i Sverige, varav cirka 300 är hel- eller delägda. De övriga drivs av fristående handlare knutna till bolaget genom avtal. Axfood har cirka 300 butiker i Finland, varav 80 är helägda och övriga drivs av fristående handlare. Marknadsandelen i Sverige är närmare 20 procent och i Finland cirka 10 procent. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. Huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 45 procent av aktierna. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/27/20030226BIT01050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/27/20030226BIT01050/wkr0002.pdf

Om oss

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Prenumerera

Dokument & länkar