Axfood förvärvar Vivo Mariahallen och Vivo Plus

Axfood har förvärvat Vivo Mariahallen och Vivo Plus med en sammanlagd nettoomsättning på 310 miljoner kronor. Butikerna kommer att övertas under början av nästa år och konverteras till Hemköp.

Vivo Mariahallen, som är Vivogruppens näst största butik, ligger på Hornsgatan på Södermalm och Vivo Plus ligger i Stäket, Järfälla. Efter övertagandet kommer Hemköp att ha 11 butiker i Stockholm. – Det här är ytterligare en affär helt i linje med Axfoods strategi att stärka vår position på stockholmsmarknaden, säger Anders Nyberg, chef affärsutveckling, Axfood AB. I september 2004 informerade Vivo Stockholm om att man hade för avsikt att byta grossist från Dagab (Axfoods partihandel) till Bergendahls under första kvartalet 2005. Sammantaget har Dagab årligen levererat för 1,3 miljarder till Vivo. Axfood har under hösten förvärvat fyra Vivobutiker och inlett ett samarbete med handlarägda Vivo Matboden i Rissne som ska konvertera till Hemköp. Sammanlagt har dessa butiker en nettoomsättning på 537 miljoner kronor. I och med dessa förvärv och samarbeten beräknas Dagab återtagit mellan 15-20 procent av den omsättning som förväntats försvinna i och med Vivos byte av grossist. För ytterligare information, kontakta: Anders Nyberg, vvd & chef affärsutveckling, Axfood AB, 0705-27 37 47 Kenneth Wall, chef extern information, Axfood AB, 0703-124 122 Övrig info: www.axfood.se

Om oss

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Prenumerera

Dokument & länkar