Axfood nomineringskommitté

Nomineringskommitté Axfood AB:s huvudägare har utsett en nomineringskommitté med uppgift att framlägga förslag om antal styrelseledamöter och styrelsens sammansättning vid bolagsstämman den 4 mars 2004. Nomineringskommittén har följande sammansättning: Hans Dalborg, ordförande Antonia Ax:son Johnson Lars Otterbeck Inge Bäckström Axfoods styrelseordförande, Göran Ennerfelt, är adjungerad till nomineringskommittén. För ytterligare information, kontakta: Kenneth Wall, informationschef Axfood AB, 0703-124 122 Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys Hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal fristående handlare knutna till Axfood av franchise eller andra avtal. Totalt omfattar bolaget omkring 500 butiker i Sverige, varav 220 är hel- eller delägda. Den konsoliderade årsomsättningen beräknas till cirka 33 miljarder kr. Antalet anställda är ca 8 500. Axfood har cirka 290 butiker i Finland, varav 80 är helägda och övriga drivs av fristående handlare. Marknadsandelen i Sverige är 18 procent och i Finland cirka 8 procent vilket gör Axfood till ett av Nordens största börsnoterade bolag inom dagligvaruhandeln. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. Huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 45 procent av aktierna. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031027BIT01170/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031027BIT01170/wkr0002.pdf

Om oss

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Prenumerera

Dokument & länkar