Axfood nytt koncernnamn för Hemköp, D&D och SPAR

Axfood blir det nya namnet på moderbolaget för dagligvarukoncernen som består av Hemköp, D&D och SPAR Sverige och SPAR Finland. Det beslutade Hemköps bolagsstämma idag. Namnbytet är ett viktigt steg i bildandet av ett av nordens största börsnoterade dagligvarubolag, som kommer att möjliggöra effektiviseringar och bättre utbud och service för konsumenterna.

- Med ett gemensamt namn blir vi mer konkurrenskraftiga och tydliga, säger Mats Jansson, VD och koncernchef för Axfood AB. Inför valet av nyttkoncernnamn satte vi upp som ett viktigt krav att det nya namnet ska fungera som övergripande namn och representera alla olika butikskoncept inom gruppen - allt från högservicekoncept till lågpris. Axfood kommer att stödja och komplettera våra olika kedjor. Namnet skapar också flexibilitet för framtida strukturförändringar och expansion i Norden. Det nya namnet möjliggör en ännu bättre anpassning till olika kundbehov och en tydlig positionering av de olika kedjorna. Grundläggande för alla butiksprofiler inom Axfood är att erbjuda kvalitet inom respektive segment. Kvalitet till varje pris kommer därför att bli mottot för Axfood framöver.

- Inom den nya koncernen ser vi fram emot att verka under det nya namnet, säger Håkan Matz, VD Hemköp AB.

Om oss

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Prenumerera

Dokument & länkar