Axfood ökar sin ägarandel i Spar Finland

Axfood ökar sin ägarandel i Spar Finland Axfood AB (publ) har vid utgången av inlösningserbjudandet erhållit godkännanden som höjer Axfoods ägarandel till 69,29 % av alla aktier och 75,25 % av alla röster i Spar Finland Abp. Inlösningserbjudandet började 1 oktober 2001 och gick ut 1 november 2001. Inlösningspriset var 27,00 euro både för A- och K- aktierna. Under inlösningsförfarandet erhölls godkännanden som representerar 47.218 A- aktier och 30.,400 K-aktier, vilket tillsammans med tidigare ägda och erhållna aktier betyder att Axfood äger totalt 357.715 A-aktier och 429.657 K-aktier. Detta utgör 69,29 % av alla aktier i Spar Finland och 75,25 % av alla röster i Spar Finland. För ytterligare information, kontakta: Mats Jansson, VD och koncernchef, tel 08-553 998 10, 070-569 48 11 Lars Nilsson, vVD och ekonomi- och finansdirektör, tel 08-553 998 11, 070-569 66 33 Bodil Eriksson, vVD och informationsdirektör, tel 08-553 998 17, 070-629 66 34 Se också: www.axfood.se [REMOVED GRAPHICS] Axfood AB är ett av Nordens största börsnoterade bolag inom dagligvaruhandeln. Bolaget bedriver parti- och detaljhandel med ett antal varumärken som Hemköp, Willys, HP, Spar, Vivo och Tempo. Den konsoliderade årsomsättningen beräknas till cirka 30 miljarder SEK. Antalet årsanställda är cirka 8600. Bolaget omfattar ca 700 butiker i Sverige, varav 250 är hel- eller delägda. De övriga drivs av fristående handlare knutna till bolaget genom avtal. Axfood har cirka 300 butiker i Finland, varav 80 är helägda och övriga drivs av fristående handlare. Marknadsandelen i Sverige är närmare 20 procent och i Finland cirka 10 procent. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens A-lista. Huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 45 procent av aktierna. Detta pressmeddelande får ej distribueras till eller inom USA, Kanada, Australien eller Japan eller i några andra länder där distributionen eller erbjudandet strider mot regler i sådana länder eller kräver ytterligare åtgärder, utöver de som följer av finsk lag. Erbjudandet riktas inte till personer vilkas medverkan skulle kräva ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller i övrigt andra åtgärder än vad som krävs enligt finsk lag. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/05/20011105BIT00310/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/05/20011105BIT00310/bit0001.pdf

Om oss

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Prenumerera

Dokument & länkar