Axfood omsättning jan-mars 2003

Axfoods omsättning januari-mars 2003 Nettoomsättningen* (exklusive moms) för de egenägda butikerna i Sverige ökade under mars månad med 7,1%, varav jämförbara butiker minskade med 3,3%. Mars månads konsoliderade nettoomsättning uppgick till 2 729 mkr (2 884), en minskning med 5,4% jämfört med samma period föregående år. Justerat för påskförsäljningen, som år 2002 inföll i mars, är ökningen för månaden 0,9 %. Under perioden januari-mars 2003 ökade de egenägda butikerna i Sverige med 11,4%, varav jämförbara butiker ökade med 1,7%. Den konsoliderade nettoomsättningen uppgick till 7 956 mkr (7 990), en minskning med 0,4%. Justerat för påskförsäljningen, som år 2002 inföll i mars, är ökningen för perioden 1,9%. Omsättningen fördelar sig på 6 743 mkr (6 690) för den svenska verksamheten och 1 213 mkr (1 300) för Spar Finland. Hemköp har under månaden minskat omsättningen med 10,4% varav jämförbara enheter har minskat med 6,0%. Ackumulerat har omsättningen minskat med 6,7% varav jämförbara enheter har minskat med 1,0%. Willys har under månaden ökat omsättningen med 18,6% varav jämförbara enheter har minskat med 3,4%. Ackumulerat har omsättningen ökat med 24,7% varav jämförbara enheter har ökat med 1,7%. Willys Hemma har under månaden ökat omsättningen med 25,8% varav jämförbara enheter har minskat med 3,4%. Ackumulerat har omsättningen ökat med 25,4% varav jämförbara enheter har minskat med 6,0%. Spar Finland har under månaden minskat omsättningen med 10,5%, i lokal valuta visar Spar Finland en minskning med 11,7%. Ackumulerat har omsättningen minskat med 6,7%, i lokal valuta visar Spar Finland en minskning med 6,9%. Omsättningen i de egenägda butikerna minskade under månaden, i lokal valuta, med 13,0%, varav jämförbara butiker minskade med 12,9%. Ackumulerat har omsättningen i de egenägda butikerna minskat, i lokal valuta, med 6,8%, varav jämförbara butiker har minskat med 7,3%. Omsättningen per affärsverksamhet fördelar sig enligt följande: jan-mar jan-mar förändring 2003 2002 mkr mkr % Hemköp 1 499 1 607 -6,7% Willys 2 417 1 938 24,7% Willys Hemma 316 252 25,4% Spar Finland 1 213 1 300 -6,7% Dagab 1) 4 319 4 153 4,0% Axfood Närlivs 1 073 1 075 -0,2% Övrigt 2) 539 494 9,0% Internomsättning 3) -3 420 -2 829 20,9% Totalt 7 956 7 990 -0,4% 1) Varav direktdistribution 1 080 (793) mkr. 2) Övrigt innefattar Spar Sverige AB, Axfood Private Label samt supportbolag och koncerngem funktioner. 3) Varav Dagab 2 997 (2 496) mkr. * Siffrorna är preliminära, definitiva siffror presenteras löpande på www.axfood.se/finans under rubriken finansiell statistik. Preliminära omsättningssiffror kommer att publiceras: April 6/5, maj 4/6, juni 23/7 (i samband med Q2), juli 5/8, aug 3/9, sept 22/10 (i samband med Q3), okt 5/11, nov 3/12. För ytterligare information, kontakta: Lars Nilsson, vVD, ekonomi- och finansdirektör Axfood, tel 08-553 998 11, 0705- 69 66 33 Bodil Eriksson, vVD, informationsdirektör Axfood, tel 08-553 998 17, 0706-29 66 34 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT01240/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT01240/wkr0002.pdf

Om oss

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Prenumerera

Dokument & länkar