Axfood omsättning jan-nov 2001

Axfoods omsättning januari-november 2001 November månads konsoliderade nettoomsättning (exklusive moms) uppgick till 2 852 mkr (2 674), en ökning jämfört med samma period föregående år med 6,7%. För perioden januari - november 2001 uppgick nettoomsättningen till 29 481 mkr (27 490), en ökning med 7,2%. För jämförbara egenägda butiker var ökningen 4,5%. Omsättningen fördelar sig på 24 287 mkr (22 817) för den svenska verksamheten och 5 194 mkr (4 673) för Spar Finland. Hemköps omsättning minskade med 0,6%. För identiska enheter är minskningen 1,2%. Axfood Lågpris ökade sin omsättning med 48,1% där identiska enheter står för en ökning med 10,3%. Spar Finland rapporterar en omsättningsökning på 11,1% där 9,7% är hänförligt till valutaomräkning. För jämförbara egenägda butiker var ökningen 8,8%. Omsättningen per affärsverksamhet fördelar sig enligt följande: jan-nov 2001 jan-nov 2000 ändr. mkr mkr % Hemköp 5 828 5 866 -0,6% Willys 7 154 4 832 48,1% Spar Finland 5 194 4 673 11,1% Axfood Partihandel 16 954 15 838 7,0% Övrigt 1) 2 154 1 824 18,1% Internomsättning -7 803 -5 543 40,8% Totalt 29 481 27 490 7,2% 1) Övrigt innefattar Axfood Direkt, Axfood Franchise samt supportbolag och koncerngemensamma funktioner Bokslutsrapporten presenteras den 11 februari 2002 För ytterligare information, kontakta: Lars Nilsson, vVD, ekonomi- och finansdirektör Axfood, tel 08-553 998 11, 070-569 66 33 Kenneth Wall, presschef Axfood, tel 08-553 998 20, 0703-124 122 Axfood AB är ett av Nordens största börsnoterade bolag inom dagligvaruhandeln. Bolaget bedriver parti- och detaljhandel med ett antal varumärken som Hemköp, Willys, HP, Spar, Vivo och Tempo. Den konsoliderade årsomsättningen beräknas till cirka 30 miljarder SEK. Antalet årsanställda är cirka 8 600. Bolaget omfattar ca 700 butiker i Sverige, varav 250 är hel- eller delägda. De övriga drivs av fristående handlare knutna till bolaget genom avtal. Axfood har cirka 300 butiker i Finland, varav 80 är helägda och övriga drivs av fristående handlare. Marknadsandelen i Sverige är närmare 20 procent och i Finland cirka 10 procent. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens A-lista. Huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 45 procent av aktierna. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens A-lista. Huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 45 procent av aktierna. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/11/20011211BIT00060/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/11/20011211BIT00060/bit0001.pdf

Om oss

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Prenumerera

Dokument & länkar