Axfood säljer svenska fastigheter – reavinst 110 Mkr

Ett köpeavtal har tecknats mellan Axfood och Crown Properties Holding AB, där Crown Properties fr o m 30 april förvärvar Axfoods svenska fastighetsbestånd. Affären omfattar 93 fastigheter varav 18 av fastigheterna hyrs av bolag inom Axfoodkoncernen. Köpesumman för fastigheterna är 627 Mkr och reavinsten beräknas till 110 Mkr.

– Försäljningen av fastighetsbeståndet är ett bra exempel på hur Axfood fokuserar på kärnverksamheten; att utveckla och driva detaljhandelskedjor. Med det kapital som nu frigörs kan vi med kraft fullfölja Axfoods långsiktiga strategi, säger Mats Jansson, VD och koncernchef för Axfood.

Ett intentionsavtal upprättades mellan parterna den 12 november 2002. Affären genomförs den 30 april. Ingångna hyresavtal har ej reviderats som följd av försäljningen.

Crown Properties Holding AB ägs till 100% av Crown North Corp Ltd, England.

Om oss

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Prenumerera

Dokument & länkar