Axfoods omsättning i maj 2008

Maj månads konsoliderade nettoomsättning (exklusive moms) uppgick till 2 707 mkr (2 504), en ökning med 8,1% jämfört med föregående år. Nettoomsättningen för de egenägda butikerna ökade under maj månad med 10,9%, varav jämförbara butiker ökade med 4,9%.

Under perioden januari – maj 2008 ökade de egenägda butikerna med 9,3% varav jämförbara butiker ökade med 5,4%. Den konsoliderade nettoomsättningen uppgick till 12 862 mkr (11 835), en ökning med 8,7%. Axfoods butiker (egenägda och Hemköp franchise) ökade med 9,0% varav jämförbara butiker ökade med 5,2%.

Hemköps butiker (egenägda och franchise) ökade under månaden med 5,8% varav jämförbara butiker ökade med 1,6%. Ackumulerat har omsättningen ökat med 3,9% varav jämförbara butiker ökat med 0,8%.

De egenägda butikerna ökade under månaden omsättningen med 2,6% varav jämförbara butiker minskade med 1,4%. Ackumulerat har omsättningen ökat med 1,7% varav jämförbara butiker minskat med 1,3%.

Willys har under månaden ökat omsättningen med 9,2% varav jämförbara butiker ökat med 7,0%. Ackumulerat har omsättningen ökat med 8,2% varav jämförbara butiker ökat med 7,6%.

PrisXtras omsättning under månaden uppgick till 60 mkr (60), samma nivå som föregående år. Jämförbara butiker minskade med 5,9% under månaden. Ackumulerat har jämförbara butiker ökat med 2,7%.

Om oss

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Prenumerera

Dokument & länkar