Axfoods omsättning jan-april 2003

Axfoods omsättning januari-april 2003 Nettoomsättningen* (exklusive moms) för de egenägda butikerna i Sverige ökade under april månad med 22,4%, varav jämförbara butiker ökade med 8,5%. April månads konsoliderade nettoomsättning uppgick till 2 908 mkr (2 645), en ökning med 10,0% jämfört med samma period föregående år. Under perioden januari-april 2003 ökade de egenägda butikerna i Sverige med 14,1%, varav jämförbara butiker ökade med 3,4%. Den konsoliderade nettoomsättningen uppgick till 10 864 mkr (10 635), en ökning med 2,2%. Omsättningen fördelar sig på 9 192 mkr (8 878) för den svenska verksamheten och 1 672 mkr (1 757) för Spar Finland. Hemköp har under månaden ökat omsättningen med 4,2% varav jämförbara enheter har ökat med 8,0%. Ackumulerat har omsättningen minskat med 4,1% varav jämförbara enheter har ökat med 1,1%. Willys har under månaden ökat omsättningen med 35,1% varav jämförbara enheter har ökat med 9,1%. Ackumulerat har omsättningen ökat med 27,3% varav jämförbara enheter har ökat med 3,5%. Willys Hemma har under månaden ökat omsättningen med 33,7% varav jämförbara enheter har ökat med 4,9%. Ackumulerat har omsättningen ökat med 27,5% varav jämförbara enheter har minskat med 3,3%. Spar Finland har under månaden ökat omsättningen med 0,4%, i lokal valuta visar Spar Finland en minskning med 0,2%. Ackumulerat har omsättningen minskat med 4,8%, i lokal valuta visar Spar Finland en minskning med 5,2%. Omsättningen i de egenägda butikerna minskade under månaden, i lokal valuta, med 6,0%, varav jämförbara butiker minskade med 5,2%. Ackumulerat har omsättningen i de egenägda butikerna minskat, i lokal valuta, med 6,6%, varav jämförbara butiker har minskat med 6,7%. Omsättningen per affärsverksamhet fördelar sig enligt följande: jan-apr jan-apr förändring 2003 2002 Mkr Mkr % Hemköp 2 021 2 108 -4,1% Willys 3 290 2 584 27,3% Willys Hemma 427 335 27,5% Spar Finland 1 672 1 757 -4,8% Dagab 1) 5 928 5 568 6,5% Axfood Närlivs 1 494 1 454 2,8% Övrigt 2) 728 668 9,0% Internomsättning 3) -4 696 -3 839 22,3% Totalt 10 864 10 635 2,2% 1) Varav direktdistribution 1 471 (1 100) Mkr. 2) Övrigt innefattar Spar Sverige AB, Axfood Private Label samt supportbolag och koncerngemensamma funktioner. 3) Varav Dagab 4 116 (3 380) mkr. * Siffrorna är preliminära, definitiva siffror presenteras löpande på www.axfood.se/finans under rubriken finansiell statistik. Preliminära omsättningssiffror kommer att publiceras: Maj 4/6, juni 23/7 (i samband med Q2), juli 5/8, aug 3/9, sept 22/10 (i samband med Q3), okt 5/11, nov 3/12. För ytterligare information, kontakta: Lars Nilsson, vVD, ekonomi- och finansdirektör Axfood, tel 08-553 998 11, 0705- 69 66 33 Bodil Eriksson, vVD, informationsdirektör Axfood, tel 08-553 998 17, 0706-29 66 34 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/06/20030506BIT00460/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/06/20030506BIT00460/wkr0002.pdf

Om oss

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Prenumerera

Dokument & länkar