Axfoods omsättning jan-okt 2002

Report this content

Oktober månads konsoliderade nettoomsättning* (exklusive moms) uppgick till 2 848 mkr (2 757), en ökning med 3,3% jämfört med samma period föregående år. De egenägda butikerna i Sverige ökade under månaden med 11,5%, varav jämförbara butiker ökade med 4,1%.

För perioden januari-oktober 2002 uppgick nettoomsättningen till 27 383 mkr (26 629), en ökning med 2,8%. De egenägda butikerna i Sverige har ökat med 10,5%, varav jämförbara butiker har ökat med 3,9%. Omsättningen fördelar sig på 22 731 mkr (21 907) för den svenska verksamheten och 4 652 mkr (4 722) för Spar Finland.

Hemköp har under månaden minskat omsättningen med 0,2% varav jämförbara enheter har minskat med 0,2%. För perioden januari-oktober har omsättningen minskat med 2,0% varav jämförbara enheter har minskat med 2,0%. Willys har under månaden ökat omsättningen med 18,8% varav jämförbara enheter har ökat med 4,6%. För perioden januari-oktober har omsättningen ökat med 22,0% varav ämförbara enheter har ökat med 7,6%.
Willys Hemma har under månaden ökat omsättningen med 30,5% varav jämförbara enheter har minskat med 7,3%. För perioden januari-oktober har omsättningen ökat med 10,9% varav jämförbara enheter har minskat med 8,0%.
Spar Finlands omsättning för perioden januari-oktober har minskat med 1,5%. I lokal valuta visar Spar Finland en minskning med 1,1%. Omsättningen i de egenägda butikerna minskade under oktober (i lokal valuta) med 0,2%, varav jämförbara butiker minskade med 1,5%. För perioden januari-oktober minskade omsättningen i de egenägda butikerna (i lokal valuta) med 1,9%, varav jämförbara butiker minskade med 1,0%.

Omsättningen per affärsverksamhet fördelar sig enligt följande:
jan-okt jan-okt förändring
2002 2001
mkr mkr %
Hemköp 5 158 5 261 -2,0%
Willys 6 874 5 635 22,0%
Willys 903 814 10,9%
Hemma
Spar 4 652 4 722 -1,5%
Finland
Dagab 1) 14 668 12 148 20,7%
Axfood 3 964 3 836 3,3%
Närlivs
Övrigt 2) 1 742 1 948 -10,6%
Internomsät -10 578 -7 735 36,8%
tning 3)
Totalt 27 383 26 629 2,8%

1) Varav direktdistribution 3 148 (1 764) mkr.
2) Övrigt innefattar Axfood Franchise, Axfood Private Label samt supportbolag
och koncerngemensamma funktioner.
3) Varav Dagab 9 346 (6 692) mkr.

*) Siffrorna är preliminära, definitiva siffror presenteras löpande på http://www.axfood.se/finans under rubriken finansiell statistik.

Preliminära omsättningssiffror för november kommer att publiceras 5 december.

Prenumerera

Dokument & länkar