Axfoods omsättning jan-okt 2002

Report this content

Axfoods omsättning januari-oktober 2002 Oktober månads konsoliderade nettoomsättning* (exklusive moms) uppgick till 2 848 mkr (2 757), en ökning med 3,3% jämfört med samma period föregående år. De egenägda butikerna i Sverige ökade under månaden med 11,5%, varav jämförbara butiker ökade med 4,1%. För perioden januari-oktober 2002 uppgick nettoomsättningen till 27 383 mkr (26 629), en ökning med 2,8%. De egenägda butikerna i Sverige har ökat med 10,5%, varav jämförbara butiker har ökat med 3,9%. Omsättningen fördelar sig på 22 731 mkr (21 907) för den svenska verksamheten och 4 652 mkr (4 722) för Spar Finland. Hemköp har under månaden minskat omsättningen med 0,2% varav jämförbara enheter har minskat med 0,2%. För perioden januari-oktober har omsättningen minskat med 2,0% varav jämförbara enheter har minskat med 2,0%. Willys har under månaden ökat omsättningen med 18,8% varav jämförbara enheter har ökat med 4,6%. För perioden januari-oktober har omsättningen ökat med 22,0% varav jämförbara enheter har ökat med 7,6%. Willys Hemma har under månaden ökat omsättningen med 30,5% varav jämförbara enheter har minskat med 7,3%. För perioden januari-oktober har omsättningen ökat med 10,9% varav jämförbara enheter har minskat med 8,0%. Spar Finlands omsättning för perioden januari-oktober har minskat med 1,5%. I lokal valuta visar Spar Finland en minskning med 1,1%. Omsättningen i de egenägda butikerna minskade under oktober (i lokal valuta) med 0,2%, varav jämförbara butiker minskade med 1,5%. För perioden januari-oktober minskade omsättningen i de egenägda butikerna (i lokal valuta) med 1,9%, varav jämförbara butiker minskade med 1,0%. Omsättningen per affärsverksamhet fördelar sig enligt följande: jan-okt jan-okt förändring 2002 2001 mkr mkr % Hemköp 5 158 5 261 -2,0% Willys 6 874 5 635 22,0% Willys 903 814 10,9% Hemma Spar 4 652 4 722 -1,5% Finland Dagab 1) 14 668 12 148 20,7% Axfood 3 964 3 836 3,3% Närlivs Övrigt 2) 1 742 1 948 -10,6% Internomsät -10 578 -7 735 36,8% tning 3) Totalt 27 383 26 629 2,8% 1) Varav direktdistribution 3 148 (1 764) mkr. 2) Övrigt innefattar Axfood Franchise, Axfood Private Label samt supportbolag och koncerngemensamma funktioner. 3) Varav Dagab 9 346 (6 692) mkr. * Siffrorna är preliminära, definitiva siffror presenteras löpande på www.axfood.se/finans under rubriken finansiell statistik. Preliminära omsättningssiffror för november kommer att publiceras 5 december. För ytterligare information, kontakta: Lars Nilsson, vVD, ekonomi- och finansdirektör Axfood, tel 08-553 998 11, 0705- 69 66 33 Bodil Eriksson, vVD, informationsdirektör Axfood, tel 08-553 998 17, 0706-29 66 34 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/06/20021106BIT00680/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/06/20021106BIT00680/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar