Axfoods omsättning januari 2003

Nettoomsättningen* (exklusive moms) för de egenägda butikerna i Sverige ökade under januari månad med 13,3%, varav jämförbara butiker ökade med 4,7%. Månadens konsoliderade nettoomsättning uppgick till 2 699 mkr (2 615), en ökning med 3,2% jämfört med samma period föregående år. Omsättningen fördelar sig på 2 300 mkr (2 205) för den svenska verksamheten och 399 mkr (410) för Spar Finland.

Hemköp har under månaden minskat omsättningen med 5,0% varav jämförbara enheter har ökat med 2,1%.

Willys har under månaden ökat omsättningen med 27,2% varav jämförbara enheter har ökat med 4,8%.

Willys Hemma har under månaden ökat omsättningen med 27,2% varav jämförbara enheter har minskat med 6,9%.

Spar Finland har under månaden minskat omsättningen med 2,7%. I lokal valuta visar Spar Finland en minskning med 2,1%. Omsättningen, i lokal valuta, i de egenägda butikerna var oförändrad jämfört med samma period föregående år. Jämförbara butiker minskade med 1,8%.

Omsättningen per affärsverksamhet fördelar sig enligt följande:


jan jan förändring 2003 2002 mkr mkr %Hemköp 510 537 -5,0%Willys 800 629 27,2%Willys Hemma 103 81 27,2%Spar Finland 399 410 -2,7%Dagab 1) 1 499 1 389 7,9%Axfood Närlivs 374 353 5,9%Övrigt 2) 194 158 22,8%Internomsättning 3) -1 180 -942 25,3%Totalt 2 699 2 615 3,2%


1) Varav direktdistribution 381 (256) mkr.
2) Övrigt innefattar Axfood Franchise, Axfood Private Label samt supportbolag och koncerngemensamma funktioner.
3) Varav Dagab 1 034 (834) mkr.
* Siffrorna är preliminära, definitiva siffror presenteras löpande på www.axfood.se/finans under
rubriken finansiell statistik.

Preliminära omsättningssiffror kommer att publiceras:
Feb 5/3, mars 23/4 (i samband med Q1), april 6/5, maj 4/6, juni 23/7 (i samband med Q2), juli 5/8, aug 3/9, sept 22/10 (i samband med Q3), okt 5/11, nov 3/12.

Om oss

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Prenumerera

Dokument & länkar