Axfoods omsättning januari-december 2002

Nettoomsättningen (exklusive moms) för de egenägda butikerna i Sverige ökade under december månad med 4,9%, varav jämförbara butiker ökade med 1,7%. Månadens konsoliderade nettoomsättning uppgick till 2 988 mkr (2 959), en ökning med 1,0% jämfört med samma period föregående år.

Under perioden januari-december 2002 ökade de egenägda butikerna i Sverige med 9,6%, varav jämförbara butiker ökade med 3,4%. Den konsoliderade nettoomsättningen uppgick till 33 115 mkr (32 428), en ökning med 2,1%. Omsättningen fördelar sig på 27 578 mkr (26 745) för den svenska verksamheten och 5 537 mkr (5 683) för Spar Finland.

Hemköp har under månaden minskat omsättningen med 8,9% varav jämförbara enheter har minskat med 1,0%. Ackumulerat har omsättningen minskat med 3,0% varav jämförbara enheter har minskat med 1,6%.

Willys har under månaden ökat omsättningen med 17,4% varav jämförbara enheter har ökat med 3,6%. Ackumulerat har omsättningen ökat med 21,0% varav jämförbara enheter har ökat med 6,6%.

Willys Hemma har under månaden ökat omsättningen med 21,2% varav jämförbara enheter har minskat med 11,0%. Ackumulerat har omsättningen ökat med 12,9% varav jämförbara enheter har minskat med 8,4%.

Spar Finlands ackumulerade omsättning har minskat med 2,6%. I lokal valuta visar Spar Finland en minskning med 1,6%. Omsättningen i de egenägda butikerna minskade under månaden, i lokal valuta, med 5,4%, varav jämförbara butiker minskade med 6,4%. Ackumulerat har omsättningen i de egenägda butikerna minskat, i lokal valuta, med 2,2%, varav jämförbara butiker har minskat med 1,6%.

Omsättningen per affärsverksamhet fördelar sig enligt följande:


jan-dec jan-dec förändring 2002 2001 mkr mkr %Hemköp 6 341 6 536 -3,0%Willys 8 398 6 943 21,0%Willys Hemma 1 108 981 12,9%Spar Finland 5 537 5 683 -2,6%Dagab 1) 17 906 15 054 18,9%Axfood Närlivs 4 713 4 618 2,1%Övrigt 2) 2 118 2 329 -9,1%Internomsättning 3) -13 006 -9 716 33,9%Totalt 33 115 32 428 2,1%


1) Varav direktdistribution 3 898 (2 264) mkr.
2) Övrigt innefattar Axfood Franchise, Axfood Private Label samt supportbolag och koncerngem. funktioner.
3) Varav Dagab 11 502 (8 439) mkr.

Preliminära omsättningssiffror kommer att publiceras:
Feb 5/3, mars 23/4 (i samband med Q1), april 6/5, maj 4/6, juni 23/7 (i samband med Q2), juli 5/8, aug 3/9, sept 22/10 (i samband med Q3), okt 5/11, nov 3/12.

Om oss

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Prenumerera

Dokument & länkar