Axfoods omsättning januari-februari 2003

Nettoomsättningen* (exklusive moms) för de egenägda butikerna i Sverige ökade under februari månad med 14,5%, varav jämförbara butiker ökade med 4,2%. Februari månads konsoliderade nettoomsättning uppgick till 2 538 mkr (2 491), en ökning med 1,9% jämfört med samma period föregående år.

Under perioden januari-februari 2003 ökade de egenägda butikerna i Sverige med 13,9%, varav jämförbara butiker ökade med 4,5%. Den konsoliderade nettoomsättningen uppgick till

5 240 mkr (5 106), en ökning med 2,6%. Omsättningen fördelar sig på 4 444 mkr (4 282) för den svenska verksamheten och 796 mkr (824) för Spar Finland.

Hemköps har under månaden minskat omsättningen med 4,4% varav jämförbara enheter har ökat med 1,4%. Ackumulerat har omsättningen minskat med 4,7% varav jämförbara enheter har ökat med 1,8%.

Willys har under månaden ökat omsättningen med 29,5% varav jämförbara enheter har ökat med 4,4%. Ackumulerat har omsättningen ökat med 28,3% varav jämförbara enheter har ökat med 4,6%.

Willys Hemma har under månaden ökat omsättningen med 20,4% varav jämförbara enheter har minskat med 7,8%. Ackumulerat har omsättningen ökat med 24,5% varav jämförbara enheter har minskat med 7,3%.

Spar Finland har under månaden minskat omsättningen med 4,6%, i lokal valuta visar Spar Finland en minskning med 4,2%. Ackumulerat har omsättningen minskat med 3,4%, i lokal valuta visar Spar Finland en minskning med 2,9%. Omsättningen i de egenägda butikerna minskade under månaden, i lokal valuta, med 5,9%, varav jämförbara butiker minskade med 6,5%. Ackumulerat har omsättningen i de egenägda butikerna minskat, i lokal valuta, med 3,0%, varav jämförbara butiker har minskat med 4,0%.

Omsättningen per affärsverksamhet fördelar sig enligt följande:

(tabell bortagen)

* Siffrorna är preliminära, definitiva siffror presenteras löpande på www.axfood.se/finans under rubriken finansiell statistik.

Preliminära omsättningssiffror kommer att publiceras:
Mars 23/4 (i samband med Q1), april 6/5, maj 4/6, juni 23/7 (i samband med Q2), juli 5/8, aug 3/9, sept 22/10 (i samband med Q3), okt 5/11, nov 3/12.


Kontakt:
Lars Nilsson, vVD, ekonomi- och finansdirektör Axfood, tel 08-553 998 11, 0705- 69 66 33
Bodil Eriksson, vVD, informationsdirektör Axfood, tel 08-553 998 17, 0706-29 66 34

Om oss

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Prenumerera

Dokument & länkar