Axfoods omsättning januari-juli 2002

Juli månads konsoliderade nettoomsättning* (exklusive moms) uppgick till 2 803 mkr (2 726), en ökning med 2,8% jämfört med samma period föregående år.
Den egenägda handeln i Sverige ökade under månaden med 11,6%.

För perioden januari-juli 2002 uppgick nettoomsättningen till 19 000 mkr (18
464), en ökning med 2,9%. Den egenägda detaljhandeln i Sverige ökade med 10,6%,
varav jämförbara butiker 3,9%. Omsättningen fördelar sig på 15 736 mkr (15 190)
för den svenska verksamheten och 3 264 mkr ( 3 274) för Spar Finland.

Hemköps omsättning minskade med 2,0%. Jämförbara enheter minskade med
2,0%.
Willys ökade sin omsättning med 23,8% där jämförbara enheter står för en
ökning med 8,5%.
Willys Hemma ökade sin omsättning med 5,1%. Jämförbara enheter minskade
med 7,5%.
Spar Finlands omsättning minskade med 0,3%. I lokal valuta visar Spar Finland en
minskning med 1,2%. Jämförbara egenägda butiker minskade med 1,2%.

Omsättningen per affärsverksamhet fördelar sig enligt följande:


jan-juli jan-juli förändring 2002 2001 mkr mkr %Hemköp 3 634 3 709 -2,0%Willys 4 675 3 775 23,8%Willys Hemma 600 571 5,1%Spar Finland 3 264 3 274 -0,3%Dagab 1) 10 045 8 193 22,6%Axfood Närlivs 2 739 2 642 3,7%Övrigt 2) 1 175 1 344 -12,6%Internomsättning 3) -7 132 -5 044 41,4%Totalt 19 000 18 464 2,9%

Siffrorna är preliminära, definitiva siffror presenteras löpande på

under rubriken finansiell statistik.

1) Varav direktdistribution 2 144 (1 128) mkr.
2) Övrigt innefattar Axfood Direkt, Axfood Franchise samt supportbolag
och koncerngemensamma funktioner.
3) Varav Dagab 6 319 (4 401) mkr.

Preliminära omsättningssiffror kommer fortsättningsvis att publiceras
enligt nedanstående tidplan:
Augusti 5/9
September23/10 (i samband med Q3)
Oktober 6/11
November 5/12

Om oss

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Prenumerera

Dokument & länkar