Axfoods omsättning januari-juli 2002

Report this content

Juli månads konsoliderade nettoomsättning* (exklusive moms) uppgick till 2 803 mkr (2 726), en ökning med 2,8% jämfört med samma period föregående år.
Den egenägda handeln i Sverige ökade under månaden med 11,6%.

För perioden januari-juli 2002 uppgick nettoomsättningen till 19 000 mkr (18
464), en ökning med 2,9%. Den egenägda detaljhandeln i Sverige ökade med 10,6%,
varav jämförbara butiker 3,9%. Omsättningen fördelar sig på 15 736 mkr (15 190)
för den svenska verksamheten och 3 264 mkr ( 3 274) för Spar Finland.

Hemköps omsättning minskade med 2,0%. Jämförbara enheter minskade med
2,0%.
Willys ökade sin omsättning med 23,8% där jämförbara enheter står för en
ökning med 8,5%.
Willys Hemma ökade sin omsättning med 5,1%. Jämförbara enheter minskade
med 7,5%.
Spar Finlands omsättning minskade med 0,3%. I lokal valuta visar Spar Finland en
minskning med 1,2%. Jämförbara egenägda butiker minskade med 1,2%.

Omsättningen per affärsverksamhet fördelar sig enligt följande:


jan-juli jan-juli förändring 2002 2001 mkr mkr %Hemköp 3 634 3 709 -2,0%Willys 4 675 3 775 23,8%Willys Hemma 600 571 5,1%Spar Finland 3 264 3 274 -0,3%Dagab 1) 10 045 8 193 22,6%Axfood Närlivs 2 739 2 642 3,7%Övrigt 2) 1 175 1 344 -12,6%Internomsättning 3) -7 132 -5 044 41,4%Totalt 19 000 18 464 2,9%

Siffrorna är preliminära, definitiva siffror presenteras löpande på

under rubriken finansiell statistik.

1) Varav direktdistribution 2 144 (1 128) mkr.
2) Övrigt innefattar Axfood Direkt, Axfood Franchise samt supportbolag
och koncerngemensamma funktioner.
3) Varav Dagab 6 319 (4 401) mkr.

Preliminära omsättningssiffror kommer fortsättningsvis att publiceras
enligt nedanstående tidplan:
Augusti 5/9
September23/10 (i samband med Q3)
Oktober 6/11
November 5/12

Prenumerera

Dokument & länkar