Axfoods omsättning januari-juli 2002

Report this content

Axfoods omsättning januari-juli 2002 Juli månads konsoliderade nettoomsättning* (exklusive moms) uppgick till 2 803 mkr (2 726), en ökning med 2,8% jämfört med samma period föregående år. Den egenägda handeln i Sverige ökade under månaden med 11,6%. För perioden januari-juli 2002 uppgick nettoomsättningen till 19 000 mkr (18 464), en ökning med 2,9%. Den egenägda detaljhandeln i Sverige ökade med 10,6%, varav jämförbara butiker 3,9%. Omsättningen fördelar sig på 15 736 mkr (15 190) för den svenska verksamheten och 3 264 mkr ( 3 274) för Spar Finland. Hemköps omsättning minskade med 2,0%. Jämförbara enheter minskade med 2,0%. Willys ökade sin omsättning med 23,8% där jämförbara enheter står för en ökning med 8,5%. Willys Hemma ökade sin omsättning med 5,1%. Jämförbara enheter minskade med 7,5%. Spar Finlands omsättning minskade med 0,3%. I lokal valuta visar Spar Finland en minskning med 1,2%. Jämförbara egenägda butiker minskade med 1,2%. Omsättningen per affärsverksamhet fördelar sig enligt följande: jan-juli jan-juli förändring 2002 2001 mkr mkr % Hemköp 3 634 3 709 -2,0% Willys 4 675 3 775 23,8% Willys Hemma 600 571 5,1% Spar Finland 3 264 3 274 -0,3% Dagab 1) 10 045 8 193 22,6% Axfood Närlivs 2 739 2 642 3,7% Övrigt 2) 1 175 1 344 -12,6% Internomsättning 3) -7 132 -5 044 41,4% Totalt 19 000 18 464 2,9% * Siffrorna är preliminära, definitiva siffror presenteras löpande på www.axfood.se/finans under rubriken finansiell statistik. 1) Varav direktdistribution 2 144 (1 128) mkr. 2) Övrigt innefattar Axfood Direkt, Axfood Franchise samt supportbolag och koncerngemensamma funktioner. 3) Varav Dagab 6 319 (4 401) mkr. Preliminära omsättningssiffror kommer fortsättningsvis att publiceras enligt nedanstående tidplan: Augusti 5/9 September23/10 (i samband med Q3) Oktober 6/11 November 5/12 För ytterligare information, kontakta: Lars Nilsson, vVD, ekonomi- och finansdirektör Axfood, tel 08-553 998 11, 070-569 66 33 Bodil Eriksson, vVD, informationsdirektör Axfood, tel 08-553 998 17, 070- 6296634 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/07/20020807BIT00520/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/07/20020807BIT00520/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar