Axfoods omsättning januari-juni 2002

Report this content

Juni månads konsoliderade nettoomsättning (exklusive moms) uppgick till 2 728 mkr (2 761), en minskning med 1,2% jämfört med samma period föregående år.

För perioden januari-juni 2002 uppgick nettoomsättningen till 16 197 mkr (15
738), en ökning med 2,9%. Den egenägda detaljhandeln i Sverige ökade med 10,4%,
varav jämförbara butiker 3,4%. Omsättningen fördelar sig på 13 449 mkr (12 978)
för den svenska verksamheten och 2 748 mkr ( 2 760) för Spar Finland.

Hemköps omsättning minskade med 2,4%. Jämförbara enheter minskade med 2,6%.
Willys ökade sin omsättning med 24,5% där jämförbara enheter står för en ökning
med 8,7%.
Willys Hemma ökade sin omsättning med 3,6%. Jämförbara enheter minskade med
7,9%.
Spar Finlands omsättning minskade med 0,4%. I lokal valuta visar Spar Finland en
minskning med 1,5%. Jämförbara egenägda butiker minskade med 1,5%.

Omsättningen per affärsverksamhet fördelar sig enligt följande:


jan-juni jan-juni förändring 2002 2001 mkr mkr %Hemköp 3 132 3 210 -2,4%Willys 3 963 3 184 24,5%Willys Hemma 512 494 3,6%Spar Finland 2 748 2 760 -0,4%Dagab 8 598 7 057 21,8%Axfood 2 301 2 210 4,1%NärlivsÖvrigt 1) 1 009 1 142 -11,6%Internomsättn -6 066 -4 319 40,4%ing 2)Totalt 16 197 15 738 2,9%


1) Övrigt innefattar Axfood Direkt, Axfood Franchise samt supportbolag och
koncerngemensamma funktioner.
2) Varav Dagab 5362 (3790) mkr. Den ackumulerade internomsättningen för perioden
januari - maj har korrigerats med -40 mkr.

Preliminära omsättningssiffror kommer fortsättningsvis att publiceras enligt
nedanstående tidplan:
Juli 7/8
Augusti 5/9
September 23/10 (i samband med Q3)
Oktober 6/11
November 5/12

Prenumerera

Dokument & länkar