Axfoods omsättning januari-juni 2002

Juni månads konsoliderade nettoomsättning (exklusive moms) uppgick till 2 728 mkr (2 761), en minskning med 1,2% jämfört med samma period föregående år.

För perioden januari-juni 2002 uppgick nettoomsättningen till 16 197 mkr (15
738), en ökning med 2,9%. Den egenägda detaljhandeln i Sverige ökade med 10,4%,
varav jämförbara butiker 3,4%. Omsättningen fördelar sig på 13 449 mkr (12 978)
för den svenska verksamheten och 2 748 mkr ( 2 760) för Spar Finland.

Hemköps omsättning minskade med 2,4%. Jämförbara enheter minskade med 2,6%.
Willys ökade sin omsättning med 24,5% där jämförbara enheter står för en ökning
med 8,7%.
Willys Hemma ökade sin omsättning med 3,6%. Jämförbara enheter minskade med
7,9%.
Spar Finlands omsättning minskade med 0,4%. I lokal valuta visar Spar Finland en
minskning med 1,5%. Jämförbara egenägda butiker minskade med 1,5%.

Omsättningen per affärsverksamhet fördelar sig enligt följande:


jan-juni jan-juni förändring 2002 2001 mkr mkr %Hemköp 3 132 3 210 -2,4%Willys 3 963 3 184 24,5%Willys Hemma 512 494 3,6%Spar Finland 2 748 2 760 -0,4%Dagab 8 598 7 057 21,8%Axfood 2 301 2 210 4,1%NärlivsÖvrigt 1) 1 009 1 142 -11,6%Internomsättn -6 066 -4 319 40,4%ing 2)Totalt 16 197 15 738 2,9%


1) Övrigt innefattar Axfood Direkt, Axfood Franchise samt supportbolag och
koncerngemensamma funktioner.
2) Varav Dagab 5362 (3790) mkr. Den ackumulerade internomsättningen för perioden
januari - maj har korrigerats med -40 mkr.

Preliminära omsättningssiffror kommer fortsättningsvis att publiceras enligt
nedanstående tidplan:
Juli 7/8
Augusti 5/9
September 23/10 (i samband med Q3)
Oktober 6/11
November 5/12

Om oss

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Prenumerera

Dokument & länkar