Axfoods omsättning januari-november 2003

Axfoods omsättning januari-november 2003 Nettoomsättningen* (exklusive moms) för de egenägda butikerna i Sverige ökade under november månad med 8,4%. Jämförbara butiker är oförändrade jämfört med föregående år. November månads konsoliderade nettoomsättning uppgick till 2 659 mkr (2 746), en minskning med 3,2% jämfört med samma period föregående år. Under perioden januari-november 2003 ökade de egenägda butikerna i Sverige med 13,8%, varav jämförbara butiker ökade med 3,3%. Den konsoliderade nettoomsättningen uppgick till 30 522 mkr (30 127), en ökning med 1,3%. Omsättningen fördelar sig på 25 798 mkr (25 046) för den svenska verksamheten och 4 724 mkr (5 081) för Spar Finland. Hemköp har under månaden minskat omsättningen med 6,6% varav jämförbara enheter har minskat med 3,0%. Ackumulerat har omsättningen minskat med 3,4% varav jämförbara enheter har ökat med 1,7%. Willys har under månaden ökat omsättningen med 19,7% varav jämförbara enheter har ökat med 2,4%. Ackumulerat har omsättningen ökat med 25,9% varav jämförbara enheter har ökat med 3,7%. Willys Hemma har under månaden ökat omsättningen med 5,8% varav jämförbara enheter har minskat med 1,9%. Ackumulerat har omsättningen ökat med 19,9% varav jämförbara enheter har minskat med 0,1%. Spar Finland har under månaden minskat omsättningen med 10,2%, i lokal valuta visar Spar Finland en minskning med 8,0%. Ackumulerat har omsättningen minskat med 7,0%, i lokal valuta visar Spar Finland en minskning med 6,6%. Omsättningen i de egenägda butikerna minskade under månaden, i lokal valuta, med 5,8%, varav jämförbara butiker minskade med 5,2%. Ackumulerat har omsättningen i de egenägda butikerna minskat, i lokal valuta, med 7,6%, varav jämförbara butiker har minskat med 7,6%. Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal fristående handlare knutna till Axfood av franchise eller andra avtal. Totalt omfattar bolaget omkring 500 butiker i Sverige, varav 220 är hel- eller delägda. Den konsoliderade årsomsättningen beräknas till cirka 33 miljarder kr. Antalet anställda är omkring 8 300. Axfood har cirka 290 butiker i Finland, varav 80 är helägda och övriga drivs av fristående handlare. Marknadsandelen i Sverige är 18 procent och i Finland cirka 8 procent vilket gör Axfood till ett av Nordens största börsnoterade bolag inom dagligvaruhandeln. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. Huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 45 procent av aktierna. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/03/20031203BIT20060/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Prenumerera

Dokument & länkar