Axfoods omsättning januari-oktober 2001

Oktober månads konsoliderade nettoomsättning (exklusive moms) uppgick till 2 737 mkr (2 650), en ökning jämfört med samma period föregående år med 3,3%.

För perioden januari - oktober 2001 uppgick nettoomsättningen till 26
609 mkr (24 816), en ökning med 7,2%. För jämförbara egenägda butiker
var ökningen 4,0%. Omsättningen fördelar sig på 21 887 mkr (20 586) för
den svenska verksamheten och 4 722 mkr (4 230) för Spar Finland.

Hemköps omsättning minskade med 1,3%. För identiska enheter är
minskningen 2,9%.

Axfood Lågpris ökade sin omsättning med 48,5% där identiska enheter står
för en ökning med 10,8%.

Spar Finland rapporterar en omsättningsökning på 11,6% där 9,8% är
hänförligt till valutaomräkning. För jämförbara egenägda butiker var
ökningen 9,5%.

Omsättningen per affärsverksamhet fördelar sig enligt följande:


[Removed graphics]

1) Övrigt innefattar Axfood Direkt, Axfood Franchise samt supportbolag
och koncerngemensamma funktioner

Novembers omsättning presenteras den 11 december

Om oss

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Prenumerera

Dokument & länkar