Axfoods omsättning januari-oktober 2001

Axfoods omsättning januari-oktober 2001 Oktober månads konsoliderade nettoomsättning (exklusive moms) uppgick till 2 737 mkr (2 650), en ökning jämfört med samma period föregående år med 3,3%. För perioden januari - oktober 2001 uppgick nettoomsättningen till 26 609 mkr (24 816), en ökning med 7,2%. För jämförbara egenägda butiker var ökningen 4,0%. Omsättningen fördelar sig på 21 887 mkr (20 586) för den svenska verksamheten och 4 722 mkr (4 230) för Spar Finland. Hemköps omsättning minskade med 1,3%. För identiska enheter är minskningen 2,9%. Axfood Lågpris ökade sin omsättning med 48,5% där identiska enheter står för en ökning med 10,8%. Spar Finland rapporterar en omsättningsökning på 11,6% där 9,8% är hänförligt till valutaomräkning. För jämförbara egenägda butiker var ökningen 9,5%. Omsättningen per affärsverksamhet fördelar sig enligt följande: jan-okt 2001 jan-okt 2000 ändr. mkr mkr % Hemköp 5 257 5 324 -1,3% Willys 6 445 4 340 48,5% Spar Finland 4 722 4 230 11,6% Axfood Partihandel 15 162 14 258 6,3% Övrigt 1) 1 938 1 556 24,6% Internomsättning -6 915 -4 892 41,4% Totalt 26 609 24 816 7,2% 1) Övrigt innefattar Axfood Direkt, Axfood Franchise samt supportbolag och koncerngemensamma funktioner Novembers omsättning presenteras den 11 december För ytterligare information, kontakta: Lars Nilsson, vVD, ekonomi- och finansdirektör, 08-553 998 11, 070-569 66 33 Kenneth Wall, Presschef Axfood, tel 08-553 998 20, 0703-124 122 Axfood AB är ett av Nordens största börsnoterade bolag inom dagligvaruhandeln. Bolaget bedriver parti- och detaljhandel med ett antal varumärken som Hemköp, Willys, HP, Spar, Vivo och Tempo. Den konsoliderade årsomsättningen beräknas till cirka 30 miljarder SEK. Antalet årsanställda är cirka 8 600. Bolaget omfattar ca 700 butiker i Sverige, varav 250 är hel- eller delägda. De övriga drivs av fristående handlare knutna till bolaget genom avtal. Axfood har cirka 300 butiker i Finland, varav 80 är helägda och övriga drivs av fristående handlare. Marknadsandelen i Sverige är närmare 20 procent och i Finland cirka 10 procent. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens A-lista. Huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 45 procent av aktierna. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens A-lista. Huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 45 procent av aktierna. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/09/20011109BIT00760/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/09/20011109BIT00760/bit0001.pdf

Om oss

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Prenumerera

Dokument & länkar