Axfoods omsättning januari-september 2002

Report this content

Axfoods omsättning januari-september 2002 September månads konsoliderade nettoomsättning (exklusive moms) uppgick till 2.638 mkr (2.551), en ökning med 3,4% jämfört med samma period föregående år. De egenägda butikerna i Sverige ökade under månaden med 9,6%, varav jämförbara butiker 3,3%. De egenägda butikerna i Finland minskade i lokal valuta under månaden med 1,2%, varav jämförbara butiker minskade med 2,4%. För perioden januari-september 2002 uppgick nettoomsättningen till 24.535 mkr (23.872), en ökning med 2,8%. Den egenägda detaljhandeln i Sverige ökade med 10,3%, varav jämförbara butiker 3,8%. Omsättningen fördelar sig på 20.346 mkr (19.639) för den svenska verksamheten och 4.189 mkr ( 4.233) för Spar Finland. Hemköps omsättning minskade med 2,2%. Jämförbara enheter minskade med 2,2%. Willys ökade sin omsättning med 22,4% där jämförbara enheter står för en ökning med 8,0%. Willys Hemma ökade sin omsättning med 8,7%. Jämförbara enheter minskade med 8,1%. Spar Finlands omsättning minskade med 1,0%. I lokal valuta visar Spar Finland en minskning med 1,1%, varav jämförbara egenägda butiker minskade med 1,0%. Omsättningen per affärsverksamhet fördelar sig enligt följande: jan-sep jan-sep förändring 2002 2001 mkr mkr % Hemköp 4.639 4.741 -2,2% Willys 6.136 5.014 22,4% Willys Hemma 796 732 8,7% Spar Finland 4.189 4.233 -1,0% Dagab 1) 13.024 10.766 21,0% Axfood Närlivs 3.558 3.428 3,8% Övrigt 2) 1.539 1.735 -11,3% Internomsättning 3) -9.346 -6.777 37,9% Totalt 24.535 23.872 2,8% 1) Varav direktdistribution 2.807 (1.566) mkr. 2) Övrigt innefattar Axfood Franchise, Axfood Private Label samt supportbolag och koncerngemensamma funktioner. 3) Varav Dagab 8.269 (5.877) mkr. * Siffrorna är preliminära, definitiva siffror presenteras löpande på www.axfood.se/finans under rubriken finansiell statistik. Preliminära omsättningssiffror kommer fortsättningsvis att publiceras enligt nedanstående tidplan: oktober 6/11 november 5/12 För ytterligare information, kontakta: Lars Nilsson, vVD, ekonomi- och finansdirektör Axfood, tel 08-553 998 11, 0705- 69 66 33 Bodil Eriksson, vVD, informationsdirektör Axfood, tel 08-553 998 17, 0706-29 66 34 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT01230/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT01230/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar