Axfoods omsättning januari-september 2002

Axfoods omsättning januari-september 2002 September månads konsoliderade nettoomsättning (exklusive moms) uppgick till 2.638 mkr (2.551), en ökning med 3,4% jämfört med samma period föregående år. De egenägda butikerna i Sverige ökade under månaden med 9,6%, varav jämförbara butiker 3,3%. De egenägda butikerna i Finland minskade i lokal valuta under månaden med 1,2%, varav jämförbara butiker minskade med 2,4%. För perioden januari-september 2002 uppgick nettoomsättningen till 24.535 mkr (23.872), en ökning med 2,8%. Den egenägda detaljhandeln i Sverige ökade med 10,3%, varav jämförbara butiker 3,8%. Omsättningen fördelar sig på 20.346 mkr (19.639) för den svenska verksamheten och 4.189 mkr ( 4.233) för Spar Finland. Hemköps omsättning minskade med 2,2%. Jämförbara enheter minskade med 2,2%. Willys ökade sin omsättning med 22,4% där jämförbara enheter står för en ökning med 8,0%. Willys Hemma ökade sin omsättning med 8,7%. Jämförbara enheter minskade med 8,1%. Spar Finlands omsättning minskade med 1,0%. I lokal valuta visar Spar Finland en minskning med 1,1%, varav jämförbara egenägda butiker minskade med 1,0%. Omsättningen per affärsverksamhet fördelar sig enligt följande: jan-sep jan-sep förändring 2002 2001 mkr mkr % Hemköp 4.639 4.741 -2,2% Willys 6.136 5.014 22,4% Willys Hemma 796 732 8,7% Spar Finland 4.189 4.233 -1,0% Dagab 1) 13.024 10.766 21,0% Axfood Närlivs 3.558 3.428 3,8% Övrigt 2) 1.539 1.735 -11,3% Internomsättning 3) -9.346 -6.777 37,9% Totalt 24.535 23.872 2,8% 1) Varav direktdistribution 2.807 (1.566) mkr. 2) Övrigt innefattar Axfood Franchise, Axfood Private Label samt supportbolag och koncerngemensamma funktioner. 3) Varav Dagab 8.269 (5.877) mkr. * Siffrorna är preliminära, definitiva siffror presenteras löpande på www.axfood.se/finans under rubriken finansiell statistik. Preliminära omsättningssiffror kommer fortsättningsvis att publiceras enligt nedanstående tidplan: oktober 6/11 november 5/12 För ytterligare information, kontakta: Lars Nilsson, vVD, ekonomi- och finansdirektör Axfood, tel 08-553 998 11, 0705- 69 66 33 Bodil Eriksson, vVD, informationsdirektör Axfood, tel 08-553 998 17, 0706-29 66 34 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT01230/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT01230/wkr0002.pdf

Om oss

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Prenumerera

Dokument & länkar