Axfoods omsättning januari-september 2003

Axfoods omsättning januari-september 2003 Nettoomsättningen* (exklusive moms) för de egenägda butikerna i Sverige ökade under september månad med 14,6%, varav jämförbara butiker ökade med 5,1%. September månads konsoliderade nettoomsättning uppgick till 2 741 mkr (2 638), en ökning med 3,9% jämfört med samma period föregående år. Under perioden januari-september 2003 ökade de egenägda butikerna i Sverige med 14,5%, varav jämförbara butiker ökade med 3,7%. Den konsoliderade nettoomsättningen uppgick till 24 972 mkr (24 535), en ökning med 1,8%. Omsättningen fördelar sig på 21 095 mkr (20 346) för den svenska verksamheten och 3 877 mkr (4 189) för Spar Finland. Hemköp har under månaden ökat omsättningen med 1,7% varav jämförbara har ökat med 6,1%. Ackumulerat har omsättningen minskat med 3,3% varav jämförbara enheter har ökat med 1,9%. Willys har under månaden ökat omsättningen med 23,7% varav jämförbara enheter har ökat med 4,0%. Ackumulerat har omsättningen ökat med 26,9% varav jämförbara enheter har ökat med 4,1%. Willys Hemma har under månaden ökat omsättningen med 12,1% varav jämförbara enheter har ökat med 3,5%. Ackumulerat har omsättningen ökat med 23,0% varav jämförbara enheter har minskat med 0,1%. Spar Finland har under månaden minskat omsättningen med 2,8%, i lokal valuta visar Spar Finland en minskning med 2,3%. Ackumulerat har omsättningen minskat med 7,4%, i lokal valuta visar Spar Finland en minskning med 7,3%. Omsättningen i de egenägda butikerna minskade under månaden, i lokal valuta, med 2,6%, varav jämförbara butiker minskade med 2,7%. Ackumulerat har omsättningen i de egenägda butikerna minskat, i lokal valuta, med 9,0%, varav jämförbara butiker har minskat med 8,9%. Omsättningen per affärsverksamhet fördelar sig enligt följande: jan-sep jan-sep förändring 2003 2002 mkr mkr % Hemköp 4 484 4 639 -3,3% Willys 7 789 6 136 26,9% Willys Hemma 979 796 23,0% Spar Finland 3 877 4 189 -7,4% Dagab 1) 13 614 13 024 4,5% Axfood Närlivs 3 602 3 558 1,2% Övrigt 2) 1 177 1 539 -23,5% Internomsättning 3) -10 550 -9 346 12,9% Totalt 24 972 24 535 1,8% 1) Varav direktdistribution 3 484 (2 807) mkr. 2) Övrigt innefattar Spar Sverige AB, Axfood Private Label samt supportbolag och koncerngemensamma funktioner. 3) Varav Dagab 9 652 (8 269) mkr. * Siffrorna är preliminära, definitiva siffror presenteras löpande på www.axfood.se/finans under rubriken finansiell statistik. Preliminära omsättningssiffror kommer att publiceras: okt 5/11, nov 3/12. För ytterligare information, kontakta: Lars Nilsson, vVD, ekonomi- och finansdirektör Axfood, tel 08-553 998 11, 0705-69 66 33 Bodil Eriksson, vVD, informationsdirektör Axfood, tel 08-553 998 17, 0706-29 66 34 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/22/20031022BIT00790/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/22/20031022BIT00790/wkr0002.pdf

Om oss

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Prenumerera

Dokument & länkar