Axfoods omsättning november 2004

Nettoomsättningen* (exklusive moms) för de egenägda butikerna i Sverige ökade under november månad med 6,1%, varav jämförbara butiker ökade med 0,7%. November månads konsoliderade nettoomsättning uppgick till 2 747 mkr (2 653), en ökning med 3,5% jämfört med föregående år. Under perioden januari-november 2004 ökade de egenägda butikerna i Sverige med 6,9%, varav jämförbara butiker ökade med 3,2%. Den konsoliderade nettoomsättningen uppgick till 30 810 mkr (30 516), en ökning med 1,0%. Omsättningen fördelar sig på 26 087 mkr (25 797) för den svenska verksamheten och 4 723 mkr (4 719) för Spar Finland.

Hemköp har under månaden ökat omsättningen med 2,1% varav jämförbara enheter har ökat med 1,2%. Ackumulerat har omsättningen minskat med 0,3% varav jämförbara enheter har ökat med 1,7%. Willys har under månaden ökat omsättningen med 9,2% varav jämförbara enheter har ökat med 0,2%. Ackumulerat har omsättningen ökat med 12,0% varav jämförbara enheter har ökat med 4,3%. Willys hemma har under månaden minskat omsättningen med 4,3% varav jämförbara enheter har minskat med 4,0%. Ackumulerat har omsättningen minskat med 1,6% varav jämförbara enheter har minskat med 1,9%. Spar Finland har under månaden ökat omsättningen med 6,5%, i lokal valuta visar Spar Finland en ökning med 6,1%. Ackumulerat har omsättningen ökat med 0,1%, i lokal valuta är den oförändrad jämfört med föregående år. Omsättningen i de egenägda butikerna ökade under månaden, i lokal valuta, med 8,1%, varav jämförbara butiker minskade med 5,6%. Ackumulerat har omsättningen i de egenägda butikerna ökat, i lokal valuta, med 6,5%, varav jämförbara butiker har minskat med 3,7%.

Om oss

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Prenumerera

Dokument & länkar