Axfoods omsättning oktober 2004

Axfoods omsättning oktober 2004 Nettoomsättningen* (exklusive moms) för de egenägda butikerna i Sverige ökade under oktober månad med 3,2%, varav jämförbara butiker minskade med 0,3%. Oktober månads konsoliderade nettoomsättning uppgick till 2 730 mkr (2 891), en minskning med 5,6% jämfört med föregående år. Effekten av två färre leveransdagar från partihandeln samt att försäljningen inför allhelgonahelgen i år infaller i november bedöms haft en negativ påverkan på månadens omsättning jämfört med föregående år med ca 5%. Under perioden januari-oktober 2004 ökade de egenägda butikerna i Sverige med 7,0%, varav jämförbara butiker ökade med 3,6%. Den konsoliderade nettoomsättningen uppgick till 28 060 mkr (27 863), en ökning med 0,7%. Omsättningen fördelar sig på 23 745 mkr (23 526) för den svenska verksamheten och 4 315 mkr (4 337) för Spar Finland. Hemköp har under månaden minskat omsättningen med 2,0% varav jämförbara enheter har minskat med 2,8%. Ackumulerat har omsättningen minskat med 0,5% varav jämförbara enheter har ökat med 1,7%. Butiken i Stockholm City har byggts om under perioden juni - september och vid en korrigering för detta ökar den ackumulerade omsättningen för jämförbara enheter med 2,2%. Willys har under månaden ökat omsättningen med 7,7% varav jämförbara enheter har ökat med 1,5%. Ackumulerat har omsättningen ökat med 12,2% varav jämförbara enheter har ökat med 5,0%. Willys hemma har under månaden minskat omsättningen med 9,4% varav jämförbara enheter har minskat med 8,7%. Ackumulerat har omsättningen minskat med 1,3% varav jämförbara enheter har minskat med 1,7%. Spar Finland har under månaden minskat omsättningen med 10,9%, i lokal valuta visar Spar Finland en minskning med 11,2%. Ackumulerat har omsättningen minskat med 0,5%, i lokal valuta visar Spar Finland en minskning med 0,6%. Omsättningen i de egenägda butikerna minskade under månaden, i lokal valuta, med 0,5%, varav jämförbara butiker minskade med 11,7%. Ackumulerat har omsättningen i de egenägda butikerna ökat, i lokal valuta, med 6,3%, varav jämförbara butiker har minskat med 3,5%. Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal fristående handlare knutna till Axfood av franchise eller andra avtal. Totalt omfattar bolaget omkring 500 butiker i Sverige, varav ca 220 är hel- eller delägda. Den konsoliderade årsomsättningen beräknas till cirka 33 miljarder kr. Antalet anställda är omkring 7 800. Axfood har cirka 290 butiker i Finland, varav 90 är helägda och övriga drivs av fristående handlare. Marknadsandelen i Sverige är 18 procent och i Finland cirka 8 procent vilket gör Axfood till ett av Nordens största börsnoterade bolag inom dagligvaruhandeln. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. Huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 45 procent av aktierna. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/03/20041103BIT21270/wkr0001.pdf Hela pressmeddelandet

Om oss

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Prenumerera

Dokument & länkar