Bokslutskommuniké, Axfood AB (publ) perioden 1 januari-31 december 2002

Bokslutskommuniké, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 31 december 2002 · Axfoods konsoliderade omsättning uppgick till 33.115 Mkr (32.428), en ökning med 2,1%. Axfoods egenägda detaljhandel i Sverige ökade under året med 9,6%. Under fjärde kvartalet var ökningen 7,6%. · Rörelseresultatet under perioden januari-december uppgick till 1.023 Mkr (653). Rörelseresultatet för fjärde kvartalet var 271 Mkr (155), en ökning med 75% jämfört med samma period föregående år. Willys, Dagab samt Spar Finland bidrar starkast till årets resultatförbättring. · Resultatet efter finansnetto uppgick till 919 Mkr (527), en ökning med 392 Mkr. · Hemköps fjärde kvartal innebar en viss förbättring. Rörelsemarginalen ökade med 0,4 procentenheter till 2,2 (1,8). · Axfoods långsiktiga rörelsemarginalmål för 2005 höjs till 3,5%. · Styrelsen föreslår en ökad utdelning till 5,00 (2,50) kr per aktie. Policyn för utdelning ändras så att utdelningsnivån höjs till 40 procent i snitt av resultatet efter skatt (tidigare minst 30 procent av resultatet efter skatt över en konjunkturcykel). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/06/20030206BIT00880/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/06/20030206BIT00880/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Prenumerera

Dokument & länkar