Delårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari – 30 september 2002

· Koncernens omsättning uppgick till 24.535 Mkr (23.872), en ökning med 2,8 procent.
Axfoods egenägda detaljhandel i Sverige ökade med 10,3 procent.

· Rörelseresultatet under perioden januari - september uppgick till 752 Mkr (498).

· Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 302 Mkr (160), en ökning med
89 procent jämfört med tredje kvartalet föregående år. Willys-kedjan, Dagab samt
Axfood Närlivs bidrar starkast till resultatuppgången.

· Resultat efter finansnetto ökade med 267 Mkr och uppgick till 670 Mkr (403).

· Axfood har förvärvat tre butiker i Norrköpingsområdet. Butikerna omsätter
tillsammans cirka 500 Mkr per år och blir Willysbutiker.

Om oss

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Prenumerera

Dokument & länkar