Delårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari – 30 september 2002

Report this content

· Koncernens omsättning uppgick till 24.535 Mkr (23.872), en ökning med 2,8 procent.
Axfoods egenägda detaljhandel i Sverige ökade med 10,3 procent.

· Rörelseresultatet under perioden januari - september uppgick till 752 Mkr (498).

· Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 302 Mkr (160), en ökning med
89 procent jämfört med tredje kvartalet föregående år. Willys-kedjan, Dagab samt
Axfood Närlivs bidrar starkast till resultatuppgången.

· Resultat efter finansnetto ökade med 267 Mkr och uppgick till 670 Mkr (403).

· Axfood har förvärvat tre butiker i Norrköpingsområdet. Butikerna omsätter
tillsammans cirka 500 Mkr per år och blir Willysbutiker.

Prenumerera

Dokument & länkar